Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Bugetul de stat riscă să se pomenească cu datorii față de deținuți

Instituțiile penitenciare au datorii față de deținuți pentru munca executată de aceștia în penitenciare în sumă totală de 7,4 mln lei, potrivit auditului Curții de Conturi (CC) a rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției pentru anul 2022. Suma totală a creanțelor cu termenul de achitare expirat a penitenciarelor este de 12,2 mln de lei.

Potrivit comunicatului CC, datoriile s-au acumulat din cauza neonorării angajamentelor contractuale de către unii agenți economici, care au încheiat cu instituțiile penitenciare contracte de prestare a serviciilor. Serviciile contractate au fost prestate de lucrători din rândul deținuților. Deși cu majoritatea agenților economici au fost intentate litigii judiciare privind încasarea datoriilor sau au fost emise titluri executorii privind achitarea sumelor datorate, instituțiile penitenciare nu reușesc de mai mulți ani să încaseze creanțele compromise, motivul fiind incapacitatea sau capacitatea redusă de plată a debitorilor. Pentru o parte din debitori deja au fost intentate procese de insolvabilitate.

Angajamentele financiare față de deținuți sunt ale instituțiilor penitenciare și acestea nu iau în calcul contractele încheiate de instituțiile penitenciare cu agenții economici și capacitatea de plată a acestora. Astfel, „auditul comunică despre existența unor riscuri reale că datoriile față de deținuți pentru remunerarea muncii acestora, în sumă totală de 7,4 mil. lei, ar putea într-un final să ajungă a fi datorii ale bugetului de stat”, se spune în comunicat.

Alte obiecții după auditarea raportului MJ țin de neînregistrarea în registrul bunurilor imobile a 290 de clădiri și construcții speciale, cu suprafața totală de cca 82,2 mii m2, aflate în administrarea Aparatului central al Ministerului Justiției, precum și Administrației Naționale a Penitenciarelor și unor instituții penitenciare din subordine; nefinalizarea procesului de transmitere către Agenția Proprietății Publice a terenurilor cu valoarea totală de 195,9 mln de lei. Alte 71 de imobile și construcții speciale, cu suprafața totală de cca 9,7 mii m2, au fost subevaluate cu cca 4,1 mln lei, din cauza nerecunoașterii în evidența contabilă, acestea nefiind raportate de Administrația Națională a Penitenciarelor, Centrul de Instruire și un șir de penitenciare.

La finele anului 2022, patrimoniul gestionat de Ministerul Justiției și entitățile din subordonare a constituit 1 mld de lei. Veniturile în perioada de gestiune au constituit 1,1 mld de lei, iar cheltuielile – 901,9 mln de lei.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY