Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Auditul privind achizițiile publice la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, discutat în Comisia parlamentară

  • 09.12.2021
  • 2992

Reacțiile entității auditate față de constatările Curții de Conturi trebuie să fie adecvate, responsabile și în albia legislației, a remarcat președinta Comisie de control al finanțelor publice (CCFP), Tatiana Cunețchi.

Menționăm, că Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 8 decembrie, în cadrul CCFP, rezultatele auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în anul 2020.

Echipa de audit a prezentat cele mai semnificative constatări la estimarea și planificarea achizițiilor publice, precum și la etapele de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții. Probele de audit au fost colectate la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 88 instituții bugetare și circa 113 instituții la autogestiune din subordine.

În anul 2020 entitățile din subordinea MECC au efectuat achiziții în sumă totală de 608,3 mil. lei, dintre care achiziții de valoare mică și până la 10,0 mii lei în sumă de 291,5 mil. lei sau 47,9% din achizițiile totale (inclusiv entitățile bugetare – 33,9% și la autogestiune - 60,5 %).

Conform constatărilor de audit, entitățile din subordinea MECC nu au asigurat conformitatea evaluării necesităților, determinării bugetului și întocmirii planului de achiziții, nefiind asigurată nici corelarea între bugetul aprobat și planul de achiziții. Astfel, 87 de instituții bugetare, conform bugetului precizat, aveau planificate procurări în sumă de 640,48 mil. lei și respectiv 602,32 mil. lei. Dintre acestea, doar 25 de entități au elaborat planul de achiziții pentru anul 2020 în sumă totală de 61,18 mil. lei, sau doar pentru 10,2% din procurările precizate. De asemenea, din 106 instituții la autogestiune active din subordinea MECC, doar 29 entități au elaborat planul de achiziții pentru anul 2020, în sumă de 108,3 mil. lei din totalul procurărilor de circa 654,7 mil. lei.

Curtea de Conturi subliniază că, entitățile din subordinea MECC nu au asigurat organizarea și îndeplinirea conformă a atribuțiilor grupurilor de lucru în achiziții publice, nefiind stabilite expres atribuțiile fiecărui membru, nu au întocmit conform dosarul achiziției publice, nu au asigurat o fundamentare economico-financiară a soluțiilor existente pentru determinarea achiziției. (De exemplu: Organizația Concertistică și Impresariat „Moldova-Concert”; Școala-internat specială pentru copii orbi și slab văzători din mun. Bălți).

Planificarea defectuoasă a achizițiilor publice a determinat deficiențele admise la etapa de selectare și atribuire a contractelor de achiziție, fiind admisă divizarea achizițiilor. De exemplu, procedura de achiziționare a manualelor (39,74 mil. lei) combină nejustificat procurarea utilizării „dreptului de autor asupra manualelor” și procurarea „serviciilor de tipărire”, ceea ce generează deficiențe la determinarea corectă a valorii estimate de achiziție și a criteriilor de alegere a câștigătorului. Astfel, în cazul necesității reeditării unui manual, MECC efectuează procurarea prin negocieri directe fără publicare de la operatorul economic câștigător al licitației inițiale, ceea ce a dus la majorarea valorii manualelor cu 8,4 mil. lei. În alt caz, achiziția dezinfectantului lichid pentru mâini (28,9 mil.lei), necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, a fost efectuată prin stabilirea unor cerințe nemotivate, ceea ce a determinat limitarea concurenței și procurarea dezinfectantului la prețuri majorate cu cel puțin 7,2 mil. lei.

Iar în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, autoritățile contractante au admis unele neconformități, care au afectat legalitatea și eficiența achiziției, cum ar fi:

  • achiziția cărbunelui în valoare de 1.3 mil.lei de către Școala-internat specială pentru copii orbi și slab văzători din mun. Bălți în ultimii 5 ani se efectuează de la unul și același furnizor;
  • alocarea prematură a mijloacelor pentru achiziționarea fotoliilor și copertinei de către Teatrul „B.P. Hașdeu” din orașul Cahul în valoare de 1,3 mil. lei, deși, construcția clădirii teatrului nu a fost finalizată;
  • anularea nejustificată a achiziției lucrărilor privind reparația capitală a grupurilor sanitare din blocul de studii al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în valoarea de 734,3 mii lei (fără TVA) și a achiziției privind montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu și a paratrăsnetului în valoare de 802,59 mii lei (fără TVA).

În concluzie, Curtea de Conturi a menționat că, evaluarea conformității achizițiilor publice în anul 2020 în cadrul sistemului MECC și circa 200 de instituții în subordine relevă neconformități la estimarea și planificarea achizițiilor, precum și la etapele de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții. Entitățile au neglijat asigurarea transparenței achizițiilor publice. La etapele de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractelor de achiziție, procesul de achiziții publice a fost afectat de un șir de neconformități, condiționate de neasigurarea imparțialității și obiectivității în activitatea grupului de lucru de evaluare a ofertelor. Aspectele menționate ale activității instituțiilor în domeniul achizițiilor publice necesită îmbunătățiri, pentru a spori transparența și eficiența utilizării mijloacelor financiare publice.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY