Actualizat: Duminică, 04 Iunie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Auditorii CCRM au beneficiat de instruiri privind indicatorii pentru evaluarea activității de audit

  • 08.04.2022
  • 1304

Auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de instruiri interne, desfășurate astăzi 8 aprilie.

Genericul sesiunii de instruire a fost de a prezenta auditorilor CCRM, Ghidul privind principalii indicatori stabiliți pentru evaluarea activității de audit, inclusiv în procesul de monitorizare a implementării recomandărilor Curții de Conturi – modul de completare și raportare a acestora.

Necesitatea elaborării acestui Ghid a fost de a susține în continuare consolidarea relațiilor cu Parlamentul, alinierea la standardele INTOSAI privind transparența și responsabilitatea instituției supreme de audit și relațiile cu diferite părți interesate, inclusiv cu Legislativul, Executivul și societatea civilă.

Activitatea auditului extern este evaluată permanent de către Parlament și organismele internaționale. Unul dintre aceste exerciții reprezintă  procesul de evaluare internațională în cadrul PEFA (Public Expenditure and Management Accountabitity), unde Curtea de Conturi este evaluată după un șir de indicatori. În acest sens,  în prezentul Ghid se regăsesc indicatorii agregați și dezagregați pe care Curtea de Conturi îi raportează și care se regăsesc în Rapoartele anuale și de activitate ale  acesteia.

Participanții la sesiunea de instruire au fost informați cu privire la importanța stabilirii principalilor indicatori de clasificare a neregulilor constatate în activitatea de audit, inclusiv în aspectul remedierii lor pe parcursul misiunii, precum și ca rezultat al implementării recomandărilor Curții de Conturi.

Pe parcursul sesiunii de instruire au fost abordate mai multe subiecte relevante, precum cuantificarea valorii neregulilor și abaterilor constatate, cuantificarea impactului activității de audit, fișa misiunii de audit.

Menționăm că, scopul acestui Ghid constă în stabilirea unui set de reguli care ar asigura abordarea univocă de către toți angajații Curții de Conturi a neregulilor constatate în activitatea de audit, precum și monitorizarea și generalizarea adecvată a acestora.  

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY