Actualizat: Luni, 02 Octombrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Anunț privind desfășurarea concursului public

 • 01.02.2023
 • 501

Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță desfășurarea concursului  pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct Direcție finanțe, administrare și logistică.

Se invită pentru a participa la concurs următorii candidați:

 1. Șoldan Vasile
 2. Carnauhov Elizaveta
 3. Polev Eugeniu
 4. Bulat Inga
 5. Guțu Stela
 6. Potîrniche Oleg  

Proba scrisă va avea loc pe data de 06.02.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Curții de Conturi (bir.404), pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 69.

La decizia Comisiei de concurs, poate avea loc și Proba interviu, după verificarea testelor.

Conform prevederilor pct.111 din Hotărârea Guvernului 201/11.03.2009, la concurs au fost admiși numai candidații ale căror dosare de concurs sunt complete și nu au fost depuse peste termenul-limită.

Persoanele care au remis dosarul pentru participare la concurs prin posta electronică, sunt invitate să se prezente la Curtea de Conturi în bir. 215, până la data de 02.02.2023, ora 8.30 cu actele în original, pentru verificare,  în caz de neprezentare a acestora, dosarul de concurs cade sub sancțiunea RESPINS.

Sarcinile de bază ale funcției:

 • Organizarea, monitorizarea și coordonarea activităților de achiziții. Participarea în grupul de achiziții în calitate de membru.
 • Asigurarea derulării activităților legate de achiziționarea serviciilor și a bunurilor, precum și distribuirea acestora.
 • Întocmirea și încheierea contractelor de prestări servicii ce țin de asigurarea activității Curții de Conturi.
 • Asigurarea integrității patrimoniului autorității, coordonarea și asigurarea lucrărilor de reparație a instituției (pe interior și exterior), gestionarea rețelelor electrice și a rețelelor de apă și canalizare .
 • Este responsabil de evidența, gestionarea și utilizarea bunurilor autorității.
  Asigură întreținerea mijloacelor de transport ale instituției.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY