Actualizat: Duminică, 24 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Activitate de audit: Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova

  • 28.07.2022
  • 952

Operațiunea ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” a fost inițiată cu scopul reducerii riscurilor cheie aferente bolilor non transmisibile, sporirii eficienței serviciilor de sănătate oferite populației, reducerii invalidității și incapacității de muncă precum și  îmbunătățirii indicatorilor de sănătate în Republica Moldova.

În context, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat astăzi, 28 iulie, rezultatele auditului rapoartelor financiare al Operațiunii ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021.

Acordul de finanțare a fost semnat în anul 2014 și prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. Drepturi Speciale de Tragere (DST), echivalentul a 30,8 mil. dolari SUA. Finanțarea Programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Auditul a fost inițiat și efectuat la solicitarea Ministerului Sănătății și Băncii Mondiale, în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul de Finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Potrivit constatărilor Curții de Conturi, situațiile financiare ale Proiectului Băncii Mondiale oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele specifice de raportare financiară ale Băncii Mondiale și ale sistemului bugetar, fiind emisă opinia fără rezerve.

Conform Acordului de finanțare, proiectul urma a fi realizat în termen de 5 ani, data încheierii fiind martie 2019. Conform Notei de Memoriu din octombrie 2018, pentru a asigura realizarea tuturor indicatorilor legați de debursare, precum și absorbția integrală a mijloacelor creditare, a fost acceptată extinderea termenului de realizare cu 21 de luni, până la 31 decembrie 2020. Ulterior, Banca Mondială, la solicitarea Ministerului Finanțelor , a extins termenele de implementare a Acordului până la 31 decembrie 2021.

Prin urmare, în anul 2021, pentru realizarea Programului, urmau a fi atinși și debursați 5 indicatori după cum urmează:

  • I indicator: toate țigările importate și produsele autohtone, comercializate pe piață, sunt în conformitate cu reglementarea privind etichetarea produselor de tutun; 
  • II indicator: creșterea numărului de persoane cu boli cardiovasculare care beneficiază de medicamente compensate pentru tratament;
  • III indicator: conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanță, pentru toate spitalele din țară;
  • IV indicator: consolidarea spitalelor departamentale aflate sub administrarea Ministerului Sănătății;
  • V indicator: integrarea lecțiilor învățate în campaniile de comunicare privind schimbarea comportamentului populației și evaluarea gradului de pregătire pentru vaccin.

Auditul denotă că, deși Proiectul Băncii Mondiale a fost extinsă în anul 2021, în scopul validării / debursării a cinci indicatori planificați, se constată că în anul de referință un indicator a fost debursat, iar ceilalți nu au fost atinși sau validați, motiv pentru care nu s-au acordat mijloace financiare, fiind extinsă perioada de implementare și în anul 2022.

În rezultat, toate pachetele de țigări conțin mesaje de avertisment cu privire la riscul asupra sănătății și acoperă parțial suprafața pachetului. Validarea acestui indicator s-a realizat la finele lunii octombrie 2020. Auditul menționează că debursarea sumei de 323,5 mii DST la bugetul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), a fost realizată în februarie 2021.

Referitor la indicatorul „Majorarea procentului de persoane cu boli cardiovasculare care beneficiază de medicamente compensate pentru tratament” s-a constatat că numărul de beneficiari a medicamentelor compensate a crescut cu 9,26 puncte procentuale. În context, se atestă că indicatorul a fost validat parțial la un nivel de 92% , iar debursarea mijloacelor financiare în sumă de 2,9 mil DST s-a rezumat la 2.7 mil DST în bugetul CNAM.

Indicatorul „Proiectarea și pilotarea schemei de stimulente bazate pe performanță pentru toate spitalele”, atestă că pentru revizuirea schemei de plată pentru performanță au fost debursate 485 mii DST, în mai 2022. Totodată, pentru pilotarea metodologiei revizuite în cel puțin 7 spitale au fost prevăzute mijloace financiare în aceiași mărime. Astfel, rezultatele pilotării urmează a fi emise până în august 2022. În acest sens, pentru bugetul FAOAM au fost prevăzute mijloace financiare în anul 2022, în sumă de 23,3 mil. lei.

Ce ține de indicatorul cu referire la „Consolidarea spitalelor departamentale sub autoritatea MSMPS”, se atestă că a fost fuzionat Spitalul Clinic Central Feroviar și Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății. Prin urmare s-a realizat parțial indicatorul, care prevede stabilirea managementului comun la 3 spitale din Chișinău și pentru care s-au debursat sumele în avans 404 mii DTS.

Cu referire la indicatorul ce se referă la „Integrarea lecțiilor învățate în campaniile de comunicare privind schimbarea comportamentului populației și evaluarea gradului de pregătire pentru vaccin” auditul denotă că acest indicator a fost validat și debursat în mai 2022.

În final, Curtea de Conturi a reiterat o parte din recomandările din raportul de audit din anul precedent, menite să îmbunătățească atingerea indicatorilor menționați și să aducă plus valoare aspectelor auditate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY