logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Un angajat MAI a primit peste 945 mii lei la eliberarea din funcție: Mai mult de 500 de mii sunt pentru concediul nefolosit


https://www.ccrm.md/index.php/ro/un-angajat-mai-a-primit-peste-945-mii-lei-82_92440.html

Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a primit, în anul trecut, 945,7 mii lei, la eliberarea din funcție, inclusiv 529,2 mii lei indemnizația pentru zile de concediu nefolosit. Constatarea se conține în auditul Curții de Conturi, prezentat vineri.

Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a primit, în anul trecut, 945,7 mii lei, la eliberarea din funcție, inclusiv 529,2 mii lei indemnizația pentru zile de concediu nefolosit. Constatarea se conține în auditul Curții de Conturi, prezentat vineri.

Potrivit raportorului, în anul 2021, cheltuielile de personal ale angajaților MAI au constituit 2328,9 mil. lei, iar creșterea lor cu 281,8 mil. lei a fost influențată de majorarea valorii de referință a claselor de salarizare. Totodată, unele instituții din subordinea MAI au admis depășirea angajamentelor asumate în raport cu alocațiile precizate cu suma de 29,4 mil. lei, inclusiv 25,5 mil. lei la grupa de conturi „Cheltuieli de personal” și, respectiv, cu 3,9 mil. lei la grupa de conturi „Prestații sociale”. Cauza acestor majorări a fost achitarea concediului nefolosit fără acoperire financiară în perioada de gestiune.

Astfel, auditul Curții de Conturi a identificat circa 5334 de angajați ai MAI cu restanțe la concediul anual, care în anii 1992-2021 au acumulat neregulamentar 378,9 mii de zile de concediu nefolosite, ceea ce impune obligații legale față de personalul încadrat de circa 135,4 mil. lei, acestea fiind în creștere cu 17,7 mil. lei față de anul 2020 și cu 58,7 mil. lei față de anul 2019.

Într-un caz, un angajat în anul 2021 a beneficiat de drepturi salariale la eliberare în sumă de 945,7 mii lei, inclusiv 529,2 mii lei indemnizația pentru zile de concediu nefolosit și 416,5 mii lei indemnizația unică la eliberare.

De asemenea, auditul a atestat un grad înalt de fluctuație a personalului din cadrul MAI. Pe parcursul anului au fost angajate 1835 persoane, în același timp fiind eliberate 2030 persoane, inclusiv 465 funcționari publici cu statut special, au demisionat cu dreptul la pensie, fiind achitate drepturi salariale la eliberare în sumă de 73,7 mil. lei, inclusiv 53,7 mil. lei - achitate pentru indemnizația unică și 20,0 mil. lei compensația pentru concediu nefolosit.

Din cauza declanșării de către angajații MAI a unor litigii, plățile aferente documentelor executorii cu executare benevolă în anul 2021 au constituit 3,4 mil. lei, fapt care a condiționat pierderi bugetului de stat cu suma nominalizată.