logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tatiana Șevciuc a fost numită membră a Comitetului de supraveghere a auditului


https://www.ccrm.md/index.php/ro/tatiana-sevciuc-a-fost-numita-membra-a-comitetului-de-80_92985.html

La data de 30 august curent, cabinetul de miniștri a aprobat noua componență nominală a Comitetului de supraveghere a auditului, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2022. Astfel, din componența Comitetului de supraveghere a auditului va face parte și Tatiana Șevciuc, membră a Curții de Conturi.

La data de 30 august curent, cabinetul de miniștri a aprobat noua componență nominală a Comitetului de supraveghere a auditului, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2022. Astfel, din componența Comitetului de supraveghere a auditului va face parte și Tatiana Șevciuc, membră a Curții de Conturi.

Criteriile de desemnare a membrilor au fost următoarele: studiile superioare în domeniul economic sau juridic, vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul economic sau juridic/educației în sfera auditului, capacitatea de a analiza sub diferite aspecte și de a aplica această analiză în procesul decizional, cunoașterea limbii române, lipsa antecedentelor penale, confirmată prin cazier judiciar.

Menționăm că Comitetul de supraveghere a auditului este unul din organul de conducere a Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”. Comitetul de supraveghere a auditului este format din 7 membri nepracticieni, care posedă cunoștințe în domeniul economic sau în cel juridic și are în componență doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi, un reprezentant al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, un reprezentant al mediului de afaceri și un reprezentant al mediului academic specializat în audit.