logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tatiana Șevciuc a fost numită în funcția de Președinte al Curții de Conturi


https://www.ccrm.md/index.php/ro/tatiana-sevciuc-a-fost-numita-in-functia-de-presedinte-80_93163.html

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, 21 martie, numirea Tatianei Șevciuc în funcția de Președinte al Curții de Conturi.

 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, 21 martie, numirea Tatianei Șevciuc în funcția de Președinte al Curții de Conturi.

Tatiana Șevciuc a fost selectată în calitate de candidată pentru funcția de Președinte al instituției supreme de audit în cadrul unui concurs public organizat de Comisia de control al finanțelor publice a Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 260 din  07.12.2017, președintele Curții de Conturi se numește de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Președintelui Parlamentului, în bază de concurs public, cu votul majorității deputaților aleși. 

Tatiana Șevciuc a activat în calitate de membru al Curții de Conturi, fiind numită în această funcție de Parlament la data de 19.05.2022. Dna Șevciuc a activat, de asemenea, în calitate de prorector pentru dezvoltare instituțională și activitate economico-financiară în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, membru al Consiliului de contabilitate și raportare financiară și al Consiliului de supraveghere a activității auditorilor pe lângă Ministerul Finanțelor membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Consiliul de supraveghere publică a auditului, precum și în alte funcții.