logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Start auditului la Moldovagaz. Curtea de Conturi anunță ce întreprinderi vor mai fi supuse controlului


https://www.ccrm.md/index.php/ro/start-auditului-la-moldovagaz-curtea-de-conturi-anunta-ce-82_92268.html

Curtea de Conturi a demarat auditul conformității în domeniul gazelor naturale. Principala entitatea supusă auditului este SA „Moldovagaz”, dar pe lângă aceasta, controlul se va efectua și în cadrul întreprinderilor înrudite acesteia, care practică activitate de transportare, distribuire a gazelor naturale, precum și alte genuri de activitate.

Curtea de Conturi a demarat auditul conformității în domeniul gazelor naturale. Principala entitatea supusă auditului este SA „Moldovagaz”, dar pe lângă aceasta, controlul se va efectua și în cadrul întreprinderilor înrudite acesteia, care practică activitate de transportare, distribuire a gazelor naturale, precum și alte genuri de activitate.

Potrivit unui comunicat al Curții de Conturi, „auditul are drept scop verificarea conformități cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale, cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale”.

Misiunea de audit a fost inițiată de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) la data de 10 ianuarie curent, după promulgarea Legii nr. 244 din 24.12.2021.

Entitatea principală, supusă auditului este SA „Moldovagaz”, iar aria auditului cuprinde întreprinderile care practică activitate de transportare, distribuire a gazelor naturale, precum și alte genuri de activitate, fondator al cărora este SA „Moldovagaz”.

În context, la 11 ianuarie, la sediul entității auditate a avut loc ședința de inițiere a misiunii de audit, cu participarea echipei de audit și a membrilor Curții de Conturi, responsabili de audit.

Auditul este realizat în conformitate cu Programul de audit al CCRM pe anul 2022, în strictă concordanță cu Standardele internaționale ale organizației de profil INTOSAI.

În decembrie, Parlamentul a aprobat proiectul de lege potrivit căruia, Curtea de Conturi a Republicii Moldova va efectua un audit public extern în domeniul gazelor naturale. În acest context, se propune ca raportul auditului în domeniul gazelor naturale să fie prezentat de Curtea de Conturi până la 31 octombrie 2022.

„Moldovagaz” a anunțat privind plata pentru gaz în luna decembrie. „Instituția a transferat în întregime către SAP „Gazprom” plată pentru gazele naturale consumate în prima jumătate a lunii decembrie”.

Anterior, Vadim Ceban a anunțat că Moldovagaz zilnic transferă bani către Gazprom pentru a evita situația care a fost acum o lună.