logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Sesiune de informare privind asistența metodologică în procesul de audit


https://www.ccrm.md/index.php/ro/sesiune-de-informare-privind-asistenta-metodologica-in-procesul-de-80_92252.html

Auditul public extern desfășurat de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este fundamentat pe un cadru normativ-metodologic consistent și dezvoltat, care este perfecționat și ajustat în continuu.

Auditul public extern desfășurat de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este fundamentat pe un cadru normativ-metodologic consistent și dezvoltat, care este perfecționat și ajustat în continuu.

Astfel, la data de 2 februarie curent, în cadrul Curții de Conturi s-a desfășurat o ședință de informare cu proiectul Regulamentului cu privire la asistența metodologică în procesul de audit.

La ședință au participat managerii subdiviziunilor de audit și conducerea aparatului CCRM. Cei prezenți au fost antrenați în discuții în contextul modificărilor operate la Regulamentul menționat.

În cadrul ședinței participanții au fost informați despre noile prevederi și ajustări la procedura de organizare a asistenței metodologice, cerințele de calificare a asistentului metodolog și activitățile preconizate pentru ghidarea auditorilor publici externi. Respectiv, orice neclaritate apărută pe momentul aplicării conforme a actelor normative metodologice interne ale CCRM la realizarea misiunilor de audit va fi deslușită de către asistentul metodolog.

Menționăm că, cadrul calității al Curții de Conturi este aliniat standardelor profesionale aplicate în domeniu și contribuie intens la fortificarea calității activității privind evaluarea gestionării resurselor financiare publice.