logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://www.ccrm.md/index.php/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_92419.html

La data de 1 iulie 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2021.

La data de 1 iulie 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2021.

Raportor: Victor Munteanu, șef direcție în cadrul Direcției generale de audit I

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului financiar va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026