logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședința CCRM din 20.12.2021


https://www.ccrm.md/index.php/ro/sedinta-ccrm-din-20122021-ora-1000-3529_92223.html

Raportul auditului de conformitate privind administrarea și gestionarea corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora.