logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Schimb de experiență între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Oficiul de Stat de Audit al Georgiei


https://www.ccrm.md/index.php/ro/schimb-de-experienta-intre-curtea-de-conturi-a-republicii-80_93093.html

O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a efectuat o vizită de lucru la Oficiul de Stat de Audit al Georgiei, în perioada 26-27 decembrie.

O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a efectuat o vizită de lucru la Oficiul de Stat de Audit al Georgiei, în perioada 26-27 decembrie curent.

Scopul vizitei a fost de a face schimb de experiență și bune practici în domeniul cooperării și comunicării externe, dezvoltării strategice, precum și consolidării și dezvoltării resurselor umane ale instituțiilor supreme de audit.

Un accent special al discuțiilor profesionale a fost cooperarea externă pe platformele Comitetului de contact al instituțiilor supreme de audit UE și Rețelei instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate UE. Violeta Balan, șefa Secției relații externe și comunicare a CCRM și ofițerul de contact pentru Comitetul de contact și Rețea a făcut o prezentare la subiect, oferind informație detaliată privind activitatea acestor structuri importante pentru ambele instituții supreme de audit (ISA), în contextul agendei europene. Menționăm că CCRM a devenit observator al Comitetului de contact și membru al Rețelei în a doua jumătate a anului 2022, exercitând la moment președinția în cadrul Rețelei.    

Participanții au făcut schimb de experiență privind strategia și instrumentele de comunicare utilizate pentru sporirea impactului activității ISA. De asemenea, au fost abordate practicile existente de îmbunătățire a lizibilității rapoartelor de audit și de conlucrare cu părțile interesate. Un al aspect important abordat a fost dezvoltarea și menținerea resurselor umane de calitate, precum și metodele de identificare și recrutare a cadrelor în cadrul ISA.