logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Schimb de experiență în domeniul auditului public extern la nivel de APL


https://www.ccrm.md/index.php/ro/schimb-de-experienta-in-domeniul-auditului-public-extern-la-80_93077.html

Delegația Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) condusă de Eduard Moroșan, membru al CCRM a efectuat în perioada 14-15 decembrie curent, o vizită de lucru la Camera de Conturi Sibiu a Curții de Conturi a României.

Delegația Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) condusă de Eduard Moroșan, membru al CCRM a efectuat în perioada 14-15 decembrie curent, o vizită de lucru la Camera de Conturi Sibiu a Curții de Conturi a României.

Preluarea bunelor practici și schimbul de experiență în auditul public extern la nivelul autorităților publice locale și în domeniul corporativ au fost abordate în cadrul reuniunii.

În context, colegii Camerei de Conturi Sibiu, reprezentată de Vasile Bădilă, director al Camerei de Conturi, și-au fost împărtășite practicile și experiența în efectuarea misiunilor de audit cu privire la:

  • organizarea și planificarea unei misiunii de audit;
  • realizarea misiunii de audit și modul de colectarea a probelor de audit;
  • comunicarea rezultatelor misiunii de audit;
  • aplicarea și documentarea procedurilor de control al calității;
  • examinarea modului de urmărire a implementării recomandărilor;
  • modul de aprobare și alocare a resurselor financiare către instituția de audit, precum și posibilitatea de motivare financiară a personalului.

Participanții la întrunire și-au prezentat opiniile și practicile naționale, fapt ce a contribuit la discuții fructuoase și eficiente, transfer și exemple de bune practici în acest domeniu.