logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rapoartele de audit privind situațiile financiare ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale au fost examinate în Comisia de profil


https://www.ccrm.md/index.php/ro/rapoartele-de-audit-privind-situatiile-financiare-ale-ministerului-muncii-si-80_93154.html

Echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Sergiu Știrbu, membru al CCRM, a prezentat astăzi, 13 martie, principalele constatări și recomandări ale auditurilor privind rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) pentru anii 2021 și 2022.

Echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Sergiu Știrbu, membru al CCRM, a prezentat astăzi, 13 martie, principalele constatări și recomandări ale auditurilor privind rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) pentru anii 2021 și 2022.

Menționăm că pentru ambele perioade Curtea de Conturi a emis opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale MMPS, situație generată de un șir de neconformități, determinate, în special, de necapitalizarea investițiilor efectuate în mijloace fixe și de neajustarea valorii reale a terenurilor primite în gestiune economică de Instituția Publică Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare (IP CREPOR). 

O altă neconformitate ține de necontabilizarea a 3 sisteme informaționale de către 3 entități, din care și Sistemul Informațional „Vulnerabilitatea energetică”, precum și de lipsa casării a 15 module nefuncționale în Sistemul Informațional Asistența Socială. Auditorii au fost limitați în expunerea opiniei asupra cheltuielilor utilizate pentru acordarea compensațiilor cetățenilor în perioada rece a anului noiembrie-decembrie 2022 și asupra valorii donațiilor voluntare destinate refugiaților din Ucraina. Un șir de alte iregularități constate se referă la necapitalizarea investițiilor și reflectarea incorectă a valorii unor echipamente. 

    Potrivit Curții de Conturi, situațiile constate au fost generate de nerespectarea sau interpretarea incorectă a prevederilor regulamentare de raportare financiară aplicabile, precum și de controlul insuficient din partea managementului și serviciului financiar a instituțiilor din subordinea ministerului, ceea ce afectează calitatea și veridicitatea datelor raportate. În urma auditurilor menționate instituția supremă de audit a înaintat un șir de recomandări, care urmează a fi implementate de entitățile auditate.