logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi, a participat la Conferința internațională „Puterea auditului”


https://www.ccrm.md/index.php/ro/marian-lupu-presedintele-curtii-de-conturi-a-participat-la-80_92974.html

Oficiul de Stat de Audit al Republicii Letonia a organizat, la data de 16 august, Conferința internațională „Puterea auditului”, dedicată celei de-a 100-a aniversări de la fondarea instituției.

Oficiul de Stat de Audit al Republicii Letonia a organizat, la data de 16 august, Conferința internațională „Puterea auditului”, dedicată  celei de-a 100-a aniversări de la fondarea instituției. Evenimentul a întrunit delegațiile instituțiilor supreme de audit (ISA) partenere - Cehia, Estonia, Georgia, Israel, Lituania, Moldova, Polonia, precum și reprezentanții Inițiativei de dezvoltare a INTOSAI (IDI). Delegația Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost condusă de Marian Lupu, Președintele instituției. 

Evenimentul a demarat cu o rundă de discuții cu participarea șefilor instituțiilor supreme de audit, axată pe perspectivele de viitor pentru auditul public extern și partajarea experienței de comunicare și cooperare cu părțile interesate.

Marian Lupu a relatat despre progresele înregistrate de CCRM în domeniul interacțiunii cu Parlamentul, entitățile auditate, Guvernul, mass-media, societatea civilă și publicul larg. Președintele CCRM a vorbit despre relațiile eficiente cu Parlamentul, stabilite în ultimii ani, rapoartele de audit ale Curții de Conturi fiind examinate cu regularitate în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice. Și dacă până în anul 2020 în Parlament erau examinate nu mai mult de 15% din rapoartele de audit ale Curții de Conturi, atunci în ultimii ani, odată cu instituirea Comisiei, sunt examinate circa 90% din rapoarte, a remarcat dl Lupu.

Interacțiunea cu entitățile auditate are loc prin dialog și feedback permanent, monitorizarea implementării recomandărilor, a menționat Președintele CCRM. La acest capitol CCRM implementează  un instrument propriu – Sistemul informațional „Registrul Misiunilor de Audit”, care facilitează monitorizarea implementării și interacțiunea cu entitățile auditate. De asemenea, dl Lupu a informat că CCRM atestă în ultimii ani o implicare mai mare a Guvernului în procesul implementării recomandărilor de audit, începând cu anul 2021 circa 15-20% din acțiunile incluse în planurile anuale ale Guvernului sunt bazate pe recomandări de audit.

Printre bunele exemple de interacțiune cu mass-media și societatea, Președintele Curții de Conturi a numit examinarea publică online a rapoartelor de audit ale Curții de Conturi, ceea ce oferă transparență și acces la informație pentru mass media și cetățeni. Ca urmare, doar în anul 2022 au fost publicate peste 600 de materiale și investigații jurnalistice în baza rapoartelor și activității Curții de Conturi, iar numărul de vizualizări unice ale ședințelor Curții pe diferite platforme Internet constituie circa 500 de mii anual.

Un partener important al Curții de Conturi este societatea civilă, care în ultima perioadă si-a focusat atenția pe modul în care entitățile implementează recomandările Curții de Conturi, a remarcat Președintele CCRM, menționând că în ultimii 3 ani experți ai societății civile au participat la 5 evaluări externe ale instituției supreme de audit. Printre cele mai recente dl Lupu a exemplificat evaluarea implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, efectuată cu suportul experților societății civile (CAPC), în cadrul căreia experții au constatat că în ultimii 4 ani a fost recuperat un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei cauzat statului, în baza constatărilor Curții de Conturi.

În cadrul Conferinței „Puterea auditului” participanții au făcut o retrospectivă la stabilirea și „punctele de cotitură” esențiale din istoria ISA a Letoniei, au evaluat contribuția Oficiului de Stat de Audit la creșterea globală a Letoniei, transferul de competențe la scară internațională, precum și au pus în discuție provocările viitoare din domeniul auditului public extern la nivel global.

Menționăm că Oficiul de Stat al Letoniei este unul din partenerii importanți de dezvoltare a Curții de Conturi a Republicii Moldova, care acordă suport în consolidarea capacităților instituționale pe diferite dimensiuni ale auditului public extern.