logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Instruirii privind gestionarea eficientă a stresului


https://www.ccrm.md/index.php/ro/instruirii-privind-gestionarea-eficienta-a-stresului-80_93151.html

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de o sesiune de instruire cu tematica „Gestionarea eficientă a stresului la locul de muncă”, organizată, în perioada 4-5 martie în incinta CCRM.

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de o sesiune de instruire cu tematica „Gestionarea eficientă a stresului la locul de muncă”, organizată, în perioada 4-5 martie în incinta CCRM.

Președinta Comisiei de etică a CCRM, Tatiana Șevciuc, membră a Curții de Conturi, a deschis sesiunea de instruire, remarcând că obiectivul acestora este de dezvolta abilitățile angajaților de aplicare a strategiilor de reducere, detectare rapidă și gestionare a stresului la locul de muncă.

Instruirile au fost moderate de vicepreședinta Comisiei de etică a Curții de Conturi, Angela Zelenschi, conferențiară universitară la Academia de Poliție Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne. Dna Zelenschi a pus în discuție cu participanții existența stresului generat de situațiile de muncă specifice, cunoașterea factorilor de stres și a consecințelor stresului, precum și strategiile de diminuare a stresului.

Menționăm că instruirile se încadrează în ciclul de ateliere de informare și dezvoltare a abilităților specifice ale angajaților CCRM, organizate sub egida Comisiei de etică a Curții de Conturi.