logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Experiența Parlamentului olandez în programarea strategică, împărtășită cu participanții atelierului internațional


https://www.ccrm.md/index.php/ro/experienta-parlamentului-olandez-in-programarea-strategica-impartasita-cu-partic-80_92764.html

În cadrul atelierului internațional, organizat de Curtea de Conturi a Regatului Țărilor de Jos în orașul Haga, în perioada 5-6 aprilie au fost organizate vizite de studiu la un șir de autorități și entități publice din țară.

În cadrul atelierului internațional, organizat de Curtea de Conturi a Regatului Țărilor de Jos în orașul Haga, în perioada 5-6 aprilie au fost întreprinse vizite de studiu la un șir de  autorități și entități publice din țară. Scopul vizitelor a fost examinarea experienței și bunelor practici în programarea strategică a activității.  

Modalitățile de cooperare a Parlamentului cu instituția supremă de audit (ISA) și implicarea părților interesate în scopul eficientizării programării strategice au fost puse în discuție în cadrul vizitei la Parlamentul Regatului Țărilor de Jos. O atenție specială în cadrul vizitei a fost acordată împărtășirii experienței de activitate a Departamentului de analiză și cercetare a Camerei Reprezentanților a Parlamentului olandez. Participanții la discuții au abordat subiecte axate pe promovarea rapoartelor ISA și rolul Parlamentului în acest proces, modalitățile de prezentare a rapoartelor pentru a răspunde așteptărilor Parlamentului, precum și pe provocările conexe procesului de realizare a funcției de control parlamentar. 

O altă vizită de studiu a fost organizată la Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos. Participanții atelierului au fost familiarizați cu inițiativele și inovațiile Băncii în domeniul programării strategice a activității, evaluării și analizării lacunelor în activitate, pentru îmbunătățirea performanței instituției. În acest scop, au fost organizate discuții cu reprezentanții Departamentului analiză și cercetare. De asemenea, au fost abordate aspectele comunicării ISA cu entitatea auditată și modalitățile de îmbunătățire a procesului, în contextul auditurilor efectuate la Banca Centrală.

Alte instituții, vizitate în contextul schimbului de bune practici și experiență în domeniul programării strategice, comunicării cu părțile interesate și sporirii impactului activității au fost Ministerul Infrastructurii și Managementului Apei, precum și Curtea Municipală de Audit Amsterdam.

Evenimentul se încadrează în activitățile proiectul „Programare strategică”,  implementat de Curtea de Conturi a Regatului Țărilor de Jos, Curtea de Conturi a Republicii Moldova fiind selectată să participe la acest proiect, de rând cu alte câteva instituții supreme de audit din cadrul EUROSAI. Scopul proiectului este promovarea cooperării și schimbul de experiență între instituțiile omoloage cu privire la programarea strategică a auditului.