logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Experiența în comunicarea cu societatea civilă, împărtășită în cadrul unui eveniment internațional


https://www.ccrm.md/index.php/ro/experienta-in-comunicarea-cu-societatea-civila-impartasita-in-cadrul-80_92838.html

Rețeaua Instituțiilor Supreme de Audit (ISA) din țările candidate și potențial candidate pentru aderare la UE și a Curții de Conturi Europene s-a întrunit în orașul Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în perioada 5-6 iunie, în cadrul unui seminar internațional de partajare a experienței în domeniul comunicării cu părțile interesate.

Rețeaua Instituțiilor Supreme de Audit (ISA) din țările candidate și potențial candidate pentru aderare la UE și a Curții de Conturi Europene s-a întrunit în orașul Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în perioada 5-6 iunie, în cadrul unui seminar internațional de partajare a experienței în domeniul comunicării cu părțile interesate.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este reprezentată de Alexandru Munteanu, membru al CCRM, instituția supremă de audit din țară fiind acceptată în calitate de membru al Rețelei la finele anului 2022.

Evenimentul, organizat în cooperare cu SIGMA, inițiativa comună a OECD și UE, a demarat cu prezentări și discuții în cadrul masei rotunde „Angajarea cu societatea civilă pentru a crește înțelegerea și impactul”, care a oferit oportunitatea de a împărtăși experiențe în cadrul Rețelei și de a explora oportunități de implicare sporită a pârților interesate externe, inclusiv societatea civilă. 

Alexandru Munteanu a relatat despre practicile utilizate de CCRM în contextul comunicării rezultatelor auditului și interacțiunea cu societatea civilă în acest aspect. Reprezentantul CCRM a relatat despre experiența ISA de interacțiune cu ONG-utile din Republica Moldova, inclusiv prin prisma unor evenimente de promovare a rezultatelor activității de audit, cum ar fi mese rotunde, sondaje, analize, studii etc.  Dl Munteanu a abordat, de asemenea, riscurile cu care se confrunta ISA, inclusiv CCRM, în contextul înțelegerii și percepției corecte de către părțile interesate a rolului unei instituții supreme de audit, așteptările celor mai importante părți interesate, precum și modalitățile de diminuare ale acestor riscuri și de creștere a nivelului de înțelegere a specificului activității ISA din partea părților interesate. 

Un aspect important al evenimentului internațional este prezentarea proiectului Documentului SIGMA „Creșterea impactului prin implicare externă”, elaborat în baza unui sondaj lansat de SIGMA în anul 2022 în cadrul ISA membre ale Rețelei. Documentul analizează bunele practici de dezvoltare de relații eficiente între instituțiile supreme de audit și părțile interesate externe, altele decât cele instituționalizate prin lege (parlament, guvern, entitățile auditate), cu un accent pe interacțiunea cu societatea civilă. Lucrarea se concentrează pe răspunsurile a 28 de ISA la sondajul realizat de SIGMA, inclusiv pe experiența partajată de CCRM.

Menționăm că experiența și practicile Curții de Conturi în domeniul conlucrării cu societatea civilă pentru sporirea impactului activității ISA au fost apreciate de SIGMA, în contextul elaborării documentului. CCRM a fost unica instituție din cadrul Rețelei, care a relatat bune practici de conlucrare cu societatea civilă în procesul monitorizării implementării recomandărilor de audit și sporirii impactului acestora. Astfel, exemplele de bune practici ale CCRM au fost incluse în capitolul 5.4. al Documentului SIGMA într-un compartiment separat de analiza generală a tuturor practicelor existente în cadrul Rețelei Instituțiilor Supreme de Audit din țările candidate și potențial candidate pentru aderare la UE și a Curții de Conturi Europene.