logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Deficientele identificate la auditarea autorităților publice locale, abordate în cadrul discuțiilor publice la Bălți


https://www.ccrm.md/index.php/ro/deficientele-identificate-la-auditarea-autoritatilor-publice-locale-abordate-in-80_92839.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Transparency International Moldova au organizat, la data de 31 mai curent, discuții publice cu autoritățile publice locale (APL) și societatea civilă din municipiul Bălți.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Transparency International Moldova au organizat, la data de 31 mai curent, discuții publice cu autoritățile publice locale (APL) și societatea civilă din municipiul Bălți. 

Scopul evenimentului a fost de a spori înțelegerea părților interesate privind rolul și mandatul instituției supreme de audit (ISA) din țară, precum și de a pune în discuție deficientele și problemele sistemice, identificate de CCRM în cadrul auditurilor realizate la Bălți.

Discuțiile au fost lansate de Alexandru Răileanu, șef Direcție de audit din cadrul CCRM, care prezentat informație generală despre rolul și mandatul Curții de Conturi, precum și detalii despre constatările de audit cu referire la APL Bălți și principalele probleme identificate. Participanții au pus în discuție, de asemenea, recomandările de audit menite să soluționeze prolemele constatate, înțelegerea acestora de către entitățile auditate, nivelul de implementare a recomandărilor CCRM etc. 

În final, participanții au remarcat importanța organizării unor astfel de evenimente, care oferă posibilitatea APL de a discuta toate întrebările axate pe constatările și recomandările Curții de Conturi, implementarea acestora precum și căile de îmbunătățire a nivelului de implementare a recomandărilor de audit.