logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi și-a stabilit prioritățile pentru activitatea din anul 2024


https://www.ccrm.md/index.php/ro/curtea-de-conturi-si-a-stabilit-prioritatile-pentru-activitatea-din-80_93095.html

La finele lunii decembrie a anului trecut Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pe anul 2024.

La finele lunii decembrie a anului trecut Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pe anul 2024.

Aprobarea programului a fost precedată de un proces amplu de analiză a domeniilor cu risc sporit și de interes pentru societate, de consultări interne și de colectare a tematicelor potențiale de la toate părțile interesate.   

În urma analizării propunerilor, reieșind din resursele disponibile, tipul misiunilor de audit și complexitatea acestora, precum și luând în considerare mandatul instituției, Curtea de Conturi a inclus în Programul activității de audit 71 de misiuni, din care: 35 de misiuni de audit financiar, 30 de misiuni de audit al conformității, 5 misiuni de audit al performanței și 1 misiune de follow-up. Din cele 71 de misiuni, 61 sunt tranzitorii: 30 au fost inițiate în anul 2023 și vor fi raportate la începutul anului 2024, iar 31 – vor fi inițiate în 2024 și raportate la începutul anului 2025.

Astfel, portofoliul de audit al Curții de Conturi pe anul 2024 se va axa pe următoarele PRIORITĂȚI:

 • Misiuni obligatorii de audit financiar:
  •  privind executarea în anul 2023 a Bugetului de Stat (65,7 miliarde lei), Bugetului asigurărilor sociale de stat (38,8 miliarde lei), Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (14,5 miliarde lei);
  • privind executarea în anul 2023 a bugetelor consolidate a 14 ministere (29,63 miliarde lei).
 • Sectorul energetic rămâne în continuare unul prioritar pentru Curtea de Conturi, în Programul de activitate fiind incluse mai multe audituri care vor evalua conformitatea gestionării resurselor financiare și patrimoniului public de către S.A. „Energocom”, S.A. „Rețelele electrice de distribuție Nord”S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” etc.
 • Sectorul social rămâne o prioritate permanentă în activitatea de audit. În anul 2024 Curtea de Conturi va acorda atenție unor tematici importante, cum ar fi:
  • auditarea conformității utilizării resurselor financiare și gestionării patrimoniului public de către unele instituții medico-sanitare din subordinea Ministerului Sănătății și din subordinea autorităților publice locale;
  • evaluarea conformității utilizării resurselor financiare și gestionării patrimoniului public de către unele entități din domeniul învățământului superior, precum și a modului de realizare a reformei în acest domeniu.
  • evaluarea conformității utilizării resurselor financiare și gestionării patrimoniului public de către instituțiile publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator.
 • Valorificarea mijloacelor financiare alocate în cadrul proiectelor și programelor de dezvoltare economică, atât de la bugetul de stat, cât și din surse externe:
  • evaluarea conformității utilizării resurselor alocate pentru dezvoltarea antreprenorialului în Republica Moldova;
  • evaluarea conformității utilizării resurselor alocate pentru întreținerea și modernizarea drumurilor publice naționale;
  • analiza performanței activității Unităților de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor finanțate prin asistență externă și a utilizării resurselor financiare alocate.
 • Performanța utilizării resurselor în cadrul proceselor de digitalizare și automatizare:
  • implementarea și dezvoltarea Sistemului Informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE), pentru a ne asigura că alocațiile ajung la păturile vulnerabile;
  • implementarea, gestionarea și utilizarea Sistemului Informațional al Serviciului  național unic pentru apelurile de urgență 112, pentru a contribui la consolidarea cadrului normativ aferent funcționării ghișeu unic de recepționare a apelurilor de urgență și transmiterea către serviciile specializate a solicitărilor de intervenție.
 • Auditarea gestionării patrimoniului și a resurselor financiare de către autoritățile publice locale (APL). Începând cu anul 2024, Curtea de Conturi va aplica o abordare inovatoare în auditarea APL, acordând prioritate misiunilor de audit tematice (gestiunea patrimoniului, achizițiile publice, investițiile capitale etc.), cu un spectru mai larg de entități auditate în cadrul misiunilor.

Concluziile și observațiile Curții de Conturi din ciclul anual de audit (septembrie 2023 – septembrie 2024) asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare și a patrimoniului public vor fi sintetizate în Raportul anual 2023, care va fi prezentat Parlamentului până la 15 septembrie 2024.

Conceptul Programului activității de audit pe anul 2024