logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi lansează un sondaj privind eficiența portalului compensatii.gov.md (SIVE)


https://www.ccrm.md/index.php/ro/curtea-de-conturi-lanseaza-un-sondaj-privind-eficienta-portalului-compensatiigov-80_93079.html

Curtea de Conturi efectuează auditului performanței aferent Sistemului informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (compensatii.gov.md), care va fi raportat în anul 2024.  

Curtea de Conturi efectuează auditului performanței aferent Sistemului informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (compensatii.gov.md), care va fi raportat în anul 2024.  

În contextul efectuării acestui audit, a fost elaborat un chestionar. Informațiile colectate vor servi drept suport pentru auditorii Curții de Conturi în contextul evaluării modului de implementare, gestionare și utilizare a Sistemului, a progreselor/rezultatelor înregistrate, identificarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta impactul scontat al acestuia, precum și determinarea oportunităților de îmbunătățire pentru maximizarea beneficiilor în acest sens.

Chestionarul este deschis spre completare pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova până la data de 08.01.2024. Informațiile furnizate vor fi utilizate doar în scopul bine definit al misiunii curente de audit al Curții de Conturi, fără divulgarea datelor cu caracter personal.

Chestionarul poate fi completat, urmând link-ul:   https://bit.ly/3Tr6z18  .