logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a participat la sesiunea de screening informativ, organizată de Comisia Europeană


https://www.ccrm.md/index.php/ro/curtea-de-conturi-a-participat-la-sesiunea-de-screening-80_93161.html

La data de 18 martie Comisia Europeană a organizat la Bruxelles sesiunea de screening explicativ privind aquis-ului european în domeniul reforma administrației publice, managementul finanțelor publice și Capitolul de negociere 32: Controlul financiar pentru Republica Moldova și Ucraina.

La data de 18 martie Comisia Europeană a organizat la Bruxelles sesiunea de screening explicativ privind aquis-ului european în domeniul reforma administrației publice, managementul finanțelor publice și Capitolul de negociere 32: Controlul financiar pentru Republica Moldova și Ucraina.

Delegația Republicii Moldova a fost reprezentată de responsabili din cadrul Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Agenției Servicii Publice, fiind condusă de  Cristina Gherasimov, Viceprim-ministra pentru integrare europeană. Curtea de Conturi a fost reprezentată de membrii grupului de lucru pe capitolul de negociere 32, Ecaterina Paknehad, șefă a Aparatului și Violeta Balan, șefă Secție relații externe și comunicare.

Președintele ședinței, Marc Jorna, oficial din cadrul Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) a Comisiei Europene, a început discuțiile cu o prezentare generală a domeniilor incluse în sesiunea de screening, importanța acestora precum și despre așteptările Uniunii Europene față de țările candidate pe aspectele menționate.

Reprezentanții Comisiei Europene au prezentat criteriile și cerințele privind capacitățile administrative și instituționale de a implementa eficient aquis-ul UE și abilitățile de a asuma obligațiunile de membru UE. Astfel, discuțiile au demarat cu analize și runde de întrebări și răspunsuri pe reforma administrației publice, cu accent pe cadrul strategic pentru reformă, dezvoltarea și coordonarea politicelor, managementul resurselor umane și serviciul public, organizare, responsabilitate și supraveghere, digitalizare și livrarea serviciilor.  

Cel de-al doilea domeniu interconectat a fost axat pe managementul finanțelor publice, participanții au pus în discuție aspecte legate de bugetare, managementul investițiilor publice, managementul riscurilor fiscale și datoria publică.

În contextul rundei de întrebări și răspunsuri axate pe domeniul controlului funciar, participanții au abordat cerințele și recomandările Uniunii Europene în domeniul implementării aquis-ului comunitar în domeniul controlului intern managerial, protecția intereselor financiare ale UE și auditul public extern.

Discuțiile reprezentanților CCRM cu oficialii europenei privind cerințele Comisiei Europene privind organizarea și funcționarea auditul public extern în țările candidate s-au axat pe asigurarea independenței multilaterale a instituției supreme de audit, cu accent special pe asigurarea independenței financiare a Curții de Conturi și respectarea acesteia în practică. De asemenea, au fost puse în discuție aspectele legate de asigurarea ISA cu resurse umane suficiente, dezvoltarea profesională și certificarea personalului de audit, în contextul lărgirii mandatului de audit și așteptărilor părților interesate.

În context, la finalizarea rundei de screening informativ, Marc Jorna a remarcat rolul important pe care îl joacă instituția supremă de audit în cadrul reformei administrației publice, managementului finanțelor publice și controlului financiar. Pentru a realiza acest rol și a spori impactul activității sale, instituției supreme de audit trebuie să-i fie asigurate toate tipurile de independență: funcțională, organizațională și financiară.