logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Consolidarea cunoștințelor auditorilor financiari în utilizarea SIA „Audit CCRM”


https://www.ccrm.md/index.php/ro/consolidarea-cunostintelor-auditorilor-financiari-in-utilizarea-sia-audit-ccrm-80_93105.html

La data de 16 ianuarie, auditorii Curții de Conturi au participat la o ședință de informare și instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Automat „Audit CCRM”.

La data de 16 ianuarie, auditorii Curții de Conturi au participat la o ședință de informare și instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Automat „Audit CCRM”.

Scopul ședinței a fost de a informa persoanele implicate în misiunile de audit financiar noile funcționalități ale sistemului, precum și de a discuta aspectele practice privind utilizarea acestuia.

La ședință au participat persoanele implicate în realizarea nemijlocită a misiunilor de audit financiar, precum și dezvoltatorii sistemul informațional automatizat.

Menționăm că în scopul implementării obiectivelor strategice pentru perioada 2021-2025, Curtea de Conturi a instituit un instrument propriu de automatizare a procesului de audit financiar, care la moment se află la etapa de testare.

Aplicația facilitează derularea procesului de audit financiar, prin aplicarea uniformă a metodologiei de audit și a documentelor model, asigurarea controlului strict al calității și implementării celor mai bune practici în domeniu. De asemenea, sistemul permite monitorizarea procesului de activitate, accesul la documentele de lucru din orice loc, generarea operativă și vizualizarea în timp real a informațiilor privind planificarea, inițierea, derularea misiunilor de audit, resursele umane și timpul utilizat etc.