logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Conferința anuală MEGA 23, cu participarea reprezentanților Curții de Conturi


https://www.ccrm.md/index.php/ro/conferinta-anuala-mega-23-cu-participarea-reprezentantilor-curtii-de-80_92251.html

La invitația Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la cea de-a 23-a ediție a conferinței MEGA (Moldovan Economic Growth Analysis – Analiza Creșterii Economice a Republicii Moldova) cu titlul: „Economia și finanțele publice în 2022: pregătirea terenului pentru reforma guvernării locale”.

La invitația Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la cea de-a 23-a ediție a conferinței MEGA (Moldovan Economic Growth Analysis – Analiza Creșterii Economice a Republicii Moldova) cu titlul: „Economia și finanțele publice în 2022: pregătirea terenului pentru reforma guvernării locale”.

La eveniment, de asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, misiunilor diplomatice, comunităților de donatori, societății civile și experți.

În cadrul evenimentului a fost lansată ediția a 23-a a revistei economice MEGA, publicație care reprezintă analiza tendințelor macroeconomice și sectoriale conturate pe parcursul anului 2021 și oferă prognoza principalilor indicatori economici pentru anul 2022.

Conferința a servit drept o platformă de discuții privind cele mai importante evoluții și riscuri economice, inclusiv dinamica guvernării și a reformelor din Moldova legate de cadrul bugetar.

Menționăm că, conferința MEGA este organizată în cadrul proiectului „Informează, Abilitează, Acționează! Societatea Civilă pentru o mai bună guvernanță în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer și implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de lider de consorțiu, Institutul de Politici și Reforme Europene  (IPRE) și Centru de Studii Est Europene (EESC) din Vilnius, Lituania.