logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Conferința anuală în domeniul controlului financiar public intern cu participarea reprezentanților Curții de Conturi


https://www.ccrm.md/index.php/ro/conferinta-anuala-in-domeniul-controlului-financiar-public-intern-cu-80_92249.html

La data de 26 ianuarie curent, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la Conferința anuală în domeniul controlului financiar public intern cu tematica „Controlul Intern Managerial – roluri și conexiuni”.

La data de 26 ianuarie curent, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la Conferința anuală în domeniul controlului financiar public intern cu tematica „Controlul Intern Managerial – roluri și conexiuni”. Evenimentul, organizat la nivel național, are ca scop mediatizarea și promovarea conceptului de control intern managerial, audit intern și răspundere pentru buna guvernare.

Conferința a fost organizată cu suportul Academiei Naționale de Finanțe și Economie a Ministerului Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos și a fost moderată de expertul din cadrul Ministerul Finanțelor al României, dna Mioara Diaconescu.

Pentru desfășurarea unui eveniment interesant și interactiv, dar și pentru împărtășire de experiență și opinii, la eveniment au fost invitați, pentru participare în format on-line, managerii operaționali și, în special, reprezentanții subdiviziunii desemnate responsabilă de coordonarea activităților de organizare și menținere a controlului intern managerial, precum și auditorii interni din cadrul autorităților și instituțiilor din sectorul public.

La sesiunea de deschidere a evenimentului, a participat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi care a menționat că controlul intern managerial este unul din componentele cheie de eficientizare a administrației publice și consolidare a răspunderii manageriale întru utilizarea eficientă a banilor publici. ”În ciuda faptului că avem un cadru normativ destul de solid privind controlul financiar public intern, rezultatele confirmate prin rapoartele de monitorizare a Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi și Inspecției Financiare, atestă situații în care controlul intern managerial și auditul intern este slab implementat. În aceste condiții, este necesar ca din acel cadru pasiv, stabilit la nivel regulator, controlul intern managerial (CIM) să devină forța motrică de dezvoltare a instituțiilor din sectorul public.”

Ana Scorpan, auditor intern CCRM a vorbit despre rolul auditului intern în raport cu sistemul de CIM, precum și despre modalitățile de consolidare a sistemului, inclusiv prin intermediul funcției de audit intern. 

În cadrul Conferinței au fost conturate cele trei linii de responsabilități: managerii – cei pentru care controlul intern managerial este o prioritate și cărora le revine rolul de organizare și menținere a acestuia, coordonatorii de CIM – care monitorizează sistemul și impulsionează întreprinderea de acțiuni pentru dezvoltare și auditorii interni – care efectuează evaluarea sistematică, independentă și obiectivă, a controlul intern managerial și susțin managementul în implementare.

În final, s-a menționat că este important ca fiecare entitate să-și stabilească obiective clare pentru a obține rezultatele așteptate. Aceste obiective pot fi atinse doar în condiții de transparență și integritate, pe bază de reguli clare, cu riscuri ținute sub control de un sistem puternic și robust.