logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Auditorii Curții de Conturi au beneficiat de instruiri privind auditarea resurselor financiare ale fondurilor de cooperare teritorială UE


https://www.ccrm.md/index.php/ro/auditorii-curtii-de-conturi-au-beneficiat-de-instruiri-privind-80_93155.html

TESIM, organizație afiliată Uniunii Europene (UE), care asigură asistența în implementarea programelor de cooperare teritorială finanțate prin intermediul Fondului de coeziune al Uniunii Europene (UE), în cooperare cu reprezentanții Autorității de Audit a României au organizat o sesiune de instruire.

TESIM, organizație afiliată Uniunii Europene (UE), care asigură asistența în implementarea programelor de cooperare teritorială finanțate prin intermediul Fondului de coeziune al UE, a organizat o sesiune de instruire privind auditarea resurselor financiare parvenite prin intermediul fondurilor de cooperare teritorială ale Uniunii Europene.

Evenimentul a fost organizat la data de 13 martie în incinta CCRM și a întrunit membrii Grupului de auditori din Republica Moldova – auditori ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) precum și alți angajați ai instituției supreme de audit. Echipa TESIM a fost însoțită, de asemenea, de Jozef Michalek, manager de program din cadrul Delegației Uniunii Europene în Moldova și de reprezentanții Autorității de Audit a României.

Sesiunea de instruire a fost deschisă de Alexandru Munteanu, membru al CCRM, responsabil de coordonarea activității Grupului de auditori. Dl Munteanu a remarcat importanța organizării unor sesiuni de instruire pentru auditorii CCRM, în contextul consolidării capacităților instituționale de auditare a resurselor financiare parvenite prin intermediul fondurilor de cooperare teritorială ale Uniunii Europene.

Reprezentanții TESIM, Albert Sorrosal și Edmuns Snikeris au relatat despre noile reglementări ale UE în domeniul de referință, rolurile și responsabilitățile actorilor implicați în sistem, fluxul financiar al proiectelor (inclusiv opțiunile de costuri simplificate și momentul verificărilor și raportării), precum și despre alte aspecte importante.

Menționăm că politica de coeziune a UE urmărește scopul de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale UE, prin investiții pentru creștere şi locuri de muncă în statele membre şi în regiuni și prin cooperarea teritorială europeană. Cooperarea teritorială europeană sau Interreg oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre.