logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Atelier internațional în domeniu achizițiilor publice


https://www.ccrm.md/index.php/ro/atelier-international-in-domeniu-achizitiilor-publice-80_92258.html

Reprezentanții companiei Open Contracting Partnership (OCP), ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, au participat la un atelier de discuții, organizat la data de 16 februarie curent.

Reprezentanții companiei Open Contracting Partnership (OCP), ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, au participat la un atelier de discuții, organizat la data de 16 februarie curent. Scopul întrunirii a fost de a discuta despre provocările privind monitorizarea achizițiilor publice, prin utilizarea instrumentelor analitice.

În cadrul întâlnirii, membrul CCRM, Pentru Rotaru și Tatiana Caraman, șef Direcție sinteză și raportare au împărtășit experiența instituției în contextul efectuării auditurilor conformității achizițiilor publice, precum și a vorbit despre problemele sistemice în domeniul dat. Astfel, CCRM a constatat un număr de achiziții de valoare mică, comparabil cu volumul licitațiilor care au loc în sistemul de achiziții publice (9 miliarde lei sau 4,4% din PIB), precum și a identificat componentele sistemului de achiziții publice care trebuie îmbunătățite și cadrul legal imperfect.

Vladimir Arachelov, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, a subliniat necesitatea utilizării instrumentelor analitice pentru evaluarea riscurilor în sistemul de achiziții publice. El și-a exprimat sprijinul din partea Ministerului Finanțelor în efectuarea de modificări în domeniul normativ și juridic pentru îmbunătățirea eficienței activității auditului public extern.

Vitaliy Trenkenshu și-a împărtășit experiența în dezvoltarea și implementarea instrumentelor de evaluare a riscurilor în achizițiile publice în activitatea auditului public extern din Kazahstan și automatizarea activității auditorilor.

Vladimir Tarnay a prezentat cazuri de implementare a unei abordări bazate pe risc pentru monitorizarea achizițiilor publice în Kârgâzstan și Ucraina, documentând provocările cu care se confruntă autoritățile de control financiar de stat pe parcurs.

Viktor Nestulia, reprezentantul OCP, a prezentat evoluțiile metodologice ale OCP în identificarea riscurilor și a demonstrat cazuri de utilizare pentru lucrul cu modulul de analiză a achizițiilor publice Business Intelligence.

Evenimentul s-a încadrat în eforturile comune de contribuire la dezvoltarea sectorului achizițiilor publice, de promovare a inovațiilor și de îmbunătățire a eficienței monitorizării achizițiilor publice.