logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Angajații Curții de Conturi au beneficiat de instruiri organizate de ANI


https://www.ccrm.md/index.php/ro/angajatii-curtii-de-conturi-au-beneficiat-de-instruiri-organizate-80_92250.html

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de instruiri, organizate cu suportul Autorității Naționale de Integritate (ANI), la data de 28 ianuarie curent.

Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de instruiri, organizate cu suportul Autorității Naționale de Integritate (ANI), la data de 28 ianuarie curent. Sesiunea de instruire a vizat subiecte actuale, precum  modul de completare și depunere a declarației de avere și interese personale, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

În calitate de moderatori ai sesiunii de instruire au prezentat online, Viorel Sochircă, șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor, și Vadim Juravschi, inspector de integritate, ANI.

Participanții la sesiunea de instruire au fost informați cu privire la importanța declarării corecte și conforme a averii și a intereselor personale, depunerii în termen a declarațiilor, precum și despre contravențiile referitoare la încălcarea regimului juridic etc. La fel, dl Sochircă a relatat despre secțiunile noi privind declararea averii și intereselor personale. Astfel, demnitarii de stat și funcționarii publici își pot declara bunurile mobile și imobile, atât din țară, cât și din străinătate, indicând inclusiv și valoarea reală de pe piață, dar și motivarea diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului.

De asemenea, subiecții declarării sunt obligați să completeze și datele despre serviciile pe care le-au procurat  în perioada de declarare, doar dacă acestea depășesc suma totală de zece salarii lunare medii pe economie. La capitolul declararea serviciilor procurate, subiecții declarării vor indica serviciile sau tipul de servicii procurate, fie servicii medicale sau servicii de reparație, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășesc 10 salarii medii lunare pe economie și informațiile despre bunurile virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește zece salarii medii lunare pe economie.

Menționăm că, CCRM și ANI au semnat în anul 2018 un Acord de colaborare, ce presupune schimbul reciproc de instruiri a personalului părților de către formatorii specializați în domeniile de activitate de interes comun.