logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

4–5 septembrie 2008 Sesiunea a VIII-a a Consiliului conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI


https://www.ccrm.md/index.php/ro/45-septembrie-2008-sesiunea-a-viii-a-a-consiliului-conducatorilor-organelor-sup-80_14.html

4–5 septembrie 2008 Sesiunea a VIII-a a Consiliului conducătorilor organelor supreme  de control  financiar din statele membre ale CSI 

   La 4-5 septembrie 2008, la Moscova se vor desfăşura lucrările Sesiunii a VIII-a a Consiliului conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI. Sesiunea cu genericul „Indicatorii-cheie naţionali ai progresului şi dezvoltarea auditului performanţei în statele membre ale CSI”  include două sub-teme: „Rolul organelor supreme de control în elaborarea şi realizarea strategiilor de dezvoltare social-economică pe termen lung” şi „Utilizarea indicatorilor-cheie naţionali în procesul auditului performanţei”. Urmează a fi abordată, de asemenea,  problema creării în cadrul Consiliului a unui Grup de lucru privind indicatorii-cheie naţionali. Un astfel de grup a fost deja creat în cadrul INTOSAI, la propunerea Congresului XIX INTOSAI, conducătorul Grupului de lucru fiind ales dl S. Stepaşin, Preşedintele Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse.