logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 21 din 26 mai 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 21 din 26.05.2023
Recomandări: 10.


Recomandări(10)

Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern și implementarea recomandărilor de audit, inclusiv referitor la: transmiterea regulamentarǎ cǎtre Agenția Proprietǎții Publice a terenurilor din gestiune.

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Finanțelor și instituțiilor din subordine, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern și implementarea recomandărilor de audit, inclusiv referitor la: transmiterea regulamentarǎ cǎtre Agenția Proprietǎții Publice a terenurilor din gestiune.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.2. elaborarea conceptelor și regulamentelor sistemelor informaționale gestionate, asigurând înregistrarea conformă și raportarea veridică a acestora.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.3. înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a cadrului normativ aferent evidenței, evaluării și raportării bunurilor confiscate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.4. reevaluarea clădirilor din gestiune, în scopul determinării și raportării valorii juste a acestora.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.5. recuperarea creanțelor executorilor judecătorești, inclusiv cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.6. realizarea investițiilor și valorificarea resurselor financiare, inclusiv din surse externe, aferente proiectelor implementate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.6. realizarea investițiilor și valorificarea resurselor financiare, inclusiv din surse externe, aferente proiectelor implementate.

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2.4.7. aprobarea structurii, statelor de personal și schemelor de încadrare ale Serviciului Vamal.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 3. Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Agenția Servicii Publice, să identifice soluții privind înregistrarea regulamentară în Registrul bunurilor imobile a clădirii amplasate pe str. Constantin Tănase nr.9, mun. Chișinău.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2023

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 20.12.2023