Actualizat: Duminică, 24 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.23 din 29 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2022

Nr. 23 din 29.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.6. pentru examinarea în cadrul ședinței Consiliului de Administrație a rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor, precum și pentru monitorizarea implementării recomandărilor înaintate.

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină


Recomandarea: 1. monitorizarea și controlul realizării contractelor de prestări servicii în cadrul AOAM, în scopul gestionării resurselor financiare alocate cu asigurarea revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale, în condițiile realizării serviciilor medicale supra contract (Capitolul II);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 2. în cadrul modificării cadrului normativ aferent asigurării obligatorii de asistență medicală, potrivit Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, să asigure inclusiv elaborarea și aprobarea criteriilor de selectare a prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice care întrunesc principiile ce stau la baza încheierii contractelor (subpunctul nr.5.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 3. elaborarea și stabilirea criteriilor specifice la contractarea volumului asistenței medicale stomatologice, inclusiv a serviciilor medicale anuale profilactice stomatologice, ceea ce ar asigura responsabilizarea prestatorilor de servicii medicale (subpunctul nr.5.4);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 4. stabilirea acțiunilor menite să realizeze prioritățile strategice privind politicile de compensare a medicamentelor și dispozitivelor medicale din FAOAM, ceea ce ar asigura determinarea necesităților de mijloace financiare, fundamentate prin analize și calcule (subpunctul nr.6.7);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 5. asigurarea elaborării și aprobării formelor de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unic deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (subpunctul nr. 6.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 6. revizuirea Normelor de raportare FAOAM, cu corelarea acestora cu normele de raportare ale instituțiilor bugetare (subpunctul 3.1);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 7. documentarea procesului de negociere a tarifelor pentru serviciile medicale spitalicești cu prestatorii de servicii medicale, ceea ce ar oferi date confirmative privind cererea acestora și oferta CNAM care au stat la baza contractării și achitării volumului de servicii medicale (subpunctul nr.5.2);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 8. stabilirea modalității de conlucrare cu instituţiile responsabile de evidența anumitor categorii de persoane, în special privind prezentarea documentelor justificative/informației care atribuie dreptul CNAM de a acorda/suspenda statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM (subpunctul nr.6.3 );

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 9. definitivarea consultării și aprobării reglementărilor cu privire la lista de așteptare la tratament în cadrul programelor speciale, ceea ce ar contribui la responsabilizarea părților, realizarea mecanismelor la toate nivelele privind actualizarea și revizuirea permanentă a bazei de date a pacienților din lista de așteptare, precum și sporirea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (subpunctul nr.7.4);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 10. asigurarea monitorizării și controlului privind realizarea procesului de confirmare a datelor de către instituțiile medicale, cu stabilirea termenului de prezentare a acestora către CNAM, ceea ce ar asigura validarea informațiilor privind înregistrarea populației la medicii de familie, care stau la baza contractării și achitării serviciilor medicale primare (subpunctul nr.5.5);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 11. asigurarea dezvoltării și implementării sistemului nou performant de prescriere electronică a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate (subpunctul nr.6.8);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 12. elaborarea și aprobarea ordinului cu privire la organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale stomatologice pentru copiii din instituțiile de învățământ, ceea ce ar asigura accesul pe deplin la servicii medicale garantate de către Programul unic (subpunctul nr.5.3);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 13. modificarea reglementărilor „Cu privire la organizarea serviciilor stomatologice pentru copii din localitățile rurale” cu specificarea necesității conlucrării echipelor mobile cu centrele stomatologice raionale (subpunctul nr.5.4);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 14. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)


Recomandarea: 15. reglementarea procesului de inițiere, desfășurare și selectare a candidaților la ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


Recomandarea: 16. asigurarea întreprinderii măsurilor ce se impun, în scopul asigurării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Asistență Medicală Primară” şi implementarea rețetei electronice „e-Rețetă”.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY