Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare concluziile auditului privind executarea bugetului de stat

  • 12.06.2024
  • 502

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 12 iunie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice și a Comisiei economie buget și finanțe rezultatele Raportului de auditul asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023.

Tatiana Șevciuc, Președinta CCRM a relatat despre cele mai relevante constatări ale auditului care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

Potrivit Raportului Guvernului, parametrii precizați a bugetului de stat au fost realizați, la venituri în proporție de 99,6% sau 64,6 miliarde lei, la cheltuieli și active nefinanciare – 97% sau 80,7 miliarde lei. Exercițiul bugetar pe anul 2023 s-a încheiat cu un deficit de 16,1 miliarde lei.

Conform Legii bugetare anuale, veniturile bugetului de stat au fost aprobate în sumă de 65,8 miliarde lei, fiind executate în sumă de 64,6 miliarde lei.

Contribuția cea mai semnificativă în totalul veniturilor revine încasărilor din taxa pe valoare adăugată - 46,6%, impozitul pe venit – 18,2%, accize – 15,7%, taxele vamale și alte taxe de import – 3,1% etc.

La finele anului bugetar 2023, conform datelor raportate creanțele contribuabililor față de bugetul de stat au constituit 1715,8 milioane lei. Din totalul acestor restanțe celor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat le revin 1292,1 milioane lei, Serviciului Vamal îi revin 403,7 milioane lei, Agenției Proprietății Publice îi revin 6,8 milioane lei, Agenției Naționale Transport Auto îi revin 2,1 milioane lei și Ministerului Mediului îi revin 11,1 milioane. lei.

Prin Legea bugetului de stat, cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au fost aprobate în sumă de 84,1 miliarde lei, fiind executate în sumă de 80,7 miliarde lei.

Legea bugetară anuală a fost modificată pe parcursul anului trecut pentru a fi ajustați indicatorii bugetari la venituri și cheltuieli, totodată, fiind revizuite programele bugetare în curs de realizare. Astfel, principalele redistribuiri de alocații au fost direcționate către Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, Fondul rutier, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. De asemenea, au fost majorate prestațiile sociale pentru susținerea financiară a unor consumatori casnici vulnerabili la energie, au fost acordate plăți unice angajaților din sistemul educațional, personalului din cadrul instituțiilor sportive, militarilor cu atribuții în domeniul asigurării ordinii publice.

Auditul efectuat de Curtea de Conturi privind executarea bugetului de stat pentru anul 2023 a stabilit că Raportul prezentat de Guvern oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Auditorii CCRM au menționat despre necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ privind recunoașterea, planificarea, executarea și raportarea subvențiilor și granturilor acordate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY