Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Audit „cu rezerve” de la Curtea de Conturi: Ministerul Economiei a înregistrat carențe contabile de milioane de lei

Curtea de Conturi (CCRM) a examinat, la data de 21 mai curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) încheiate la 31 decembrie 2023. Auditul Curții a fost cu „rezerve” întrucât Ministerul economiei nu a înregistrat evidența sa contabilă în sumă de milioane de lei.

Poziția Ministerului Economiei. „Subliniem faptul că în urma controlului Curții de Conturi nu s-au semnalat nereguli. CCRM a menționat că rapoartele reflectă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. 

Raportul vizează lacune privind evidența contabilă a patrimoniului de stat și a integrării informațiilor financiare în rapoarte guvernamentale.

MDED depune eforturi considerabile pentru inventarierea patrimoniului public din administrare cu scopul contabilizării și raportării conforme a acestuia. O bună parte din muncă deja a fost efectuată, însă mai există unele aspecte care încă sunt problematice, rezolvarea lor impunând o colaborare eficientă alături de alte entități ale statului”, explică Ministerul.

Știre inițială. Mai exact, MDED nu a înregistrat în evidența sa contabilă valoarea imobilelor gestionate economic de către instituțiile publice la autogestiune în sumă totală de cca 111,9 milioane de lei.

De asemenea, nu a fost contabilizată valoarea capitalului social a două întreprinderi de stat în procedura de lichidare, în sumă totală de 316,4 mii lei.

Ministerul nu a reevaluat, conform cerințelor regulamentare, valoarea de bilanț a unei clădiri, la transmiterea acesteia în folosință și gestiune economică în afara sistemului bugetar, la valoarea estimată de audit de cca 26 milioane de lei.

De asemenea, din cauza lipsei unor cerințe specifice de raportare, nu au fost recunoscute și incluse în bilanțul consolidat al MDED informațiile cu privire la angajamentele financiare generate de 1.055 garanții emise și active din Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) pentru întreprinderile mici și mijlocii, în sumă de 1,1 miliarde de lei și de 1.044 garanții în valoare de cca 820,9 milioane de lei, conform datelor băncilor partenere, precum și soldul mijloacelor financiare bugetare ale FGC, în sumă totală de 401,9 milioane de lei. Concomitent, acestea se înscriu într-o anumită măsură în Raportul narativ consolidat al MDED.

Auditorii CCRM au constatat și alte deficiențe, care nu au influențat opinia de audit.

Spre exemplu, ministerul nu a înregistrat în evidența contabilă a informațiilor aferente a două creanțe compromise decontate de către Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, succesor de drepturi și obligații MDED, în sumă de 38,7 mii dolari, echivalentul a 672,7 mii lei și în sumă de 114,2 mii euro, echivalentul a 2,2 milioane de lei. În consecință, creanțele compromise, raportate în bilanțul consolidat al MDED, la conturile extrabilanțiere, au fost subevaluate cu suma totală de 2,9 milioane de lei.

La fel, clasificarea necorespunzătoare a activelor nefinanciare a condus la înregistrarea neconformă în evidența contabilă a MDED a circa 67 de bunuri, precum și în evidența contabilă a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a opt bunuri, sub formă de mașini și utilaje, unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc și alte mijloace fixe, la conturile stocurilor de materiale circulante, ceea ce în consecință a generat subevaluarea agregată a conturilor mijloacelor fixe cu 81,4 mii lei.

Procesul de reorganizare a Instituției Publice Institutul Național de Metrologie prin fuziunea (absorbția) Întreprinderii de Stat Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare este în întârziere semnificativă și riscă să eșueze în totalitate deoarece nu au fost întreprinse toate acțiunile necesare pentru desfășurarea procesului de reorganizare.

În final, Curtea de Conturi a înaintat Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și instituțiilor sale subordonate șapte recomandări care necesită a fi abordate în perioadele viitoare, pentru a controla mai bine riscurile de denaturare sau conformitate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY