Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Al XX-lea Simpozion ONU/INTOSAI

  • 12.02.2009
  • 2006
   În perioada 11-13 februarie 2009, Doamna Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi, participă la cel de-al XX-lea Simpozion ONU/INTOSAI sub genericul „INTOSAI: partener activ în reţeaua internaţională anticorupţie. Asigurarea transparenţei pentru promovarea securităţii sociale şi reducerea sărăciei”, care are loc la Viena, Austria. La Simpozion participă reprezentanţi ai INTOSAI, OCDE, Băncii Mondiale, INTERPOL, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
În comunicarea sa „Curtea de Conturi – partener în combaterea corupţiei în Republica Moldova”, Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi, a menţionat că sarcina primordială a Curţii de Conturi la etapa actuală este consolidarea capacităţilor privind punerea în aplicare a noii Legi a Curţii de Conturi. Obiectivul principal fiind creşterea impactului activităţii Curţii de Conturi prin efectuarea auditelor independente ale regularităţii şi performanţei, care aduce plusvaloare entităţilor auditate şi societăţii prin recomandările sale de audit, contribuind la utilizarea patrimoniului şi a finanţelor publice în condiţii de legalitate şi performanţă şi la prevenirea unui management financiar public defectuos.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY