logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.49 din 07 noiembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către SA „CET-Nord” în anii 2021-2022

Nr. 49 din 07.11.2023
Recomandări: 13.


Recomandări(13)

Recomandarea: 1. Să examineze constatările din prezentul Raport de audit, cu elaborarea și aprobarea de către Consiliul Societății a unui plan de acțiuni privind ameliorarea gestiunii economico-financiare a SA „CET-Nord”.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 2. Să promoveze, prin intermediul reprezentanților săi în organele de conducere ale SA „CET-Nord”, realizarea acțiunilor necesare pentru eliminarea deficiențelor expuse în prezentul Raport de audit.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 3. În cadrul procesului de delimitare a terenurilor să stabilească exhaustiv drepturile de proprietate și de folosință aferente SA „CET-Nord”(pct.4.1.3.).

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 4. Să prevadă posibilitatea revizuirii cadrului normativ (Legea nr.74 din 21.05.2020), în scopul reglementării exhaustive privind valoarea garanției de ofertă și a garanției de bună execuție la efectuarea procedurilor de achiziții de către entitățile din sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (pct.4.7.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 5. Să întreprindă acțiuni în vederea deblocării procesului de facturare a dezechilibrelor formate ca urmare a livrării energiei electrice în rețea, conform regulilor pieței energiei electrice (pct. 4.9.1.).

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 6. Să asigure ajustarea cadrului legal privind remunerarea muncii angajaților din unitățile cu autonomie financiară, cu stabilirea expresă a achitării sporurilor la salariu (pct.4.6.2.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 7. Să elaboreze și să aprobe normativele interramurale și ramurale pentru normarea muncii personalului din domeniul energetic (pct.4.6.1.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 23.11.2024

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 8. Să elimine deficiențele indicate în prezentul Raport de audit, cu aprobarea unui plan de măsuri de implementare.

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 9. Să asigure reflectarea corespunzătoare în procesul de inventariere a datelor privind starea, utilitatea mijloacelor fixe și a materialelor, precum și locul de păstrare a acestora (pct. 4.1.1. și pct. 4.4.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 10. Să asigure revizuirea și ajustarea politicii contabile privind divizarea mijloacelor fixe în mai multe componente de mijloace fixe distincte (pct.4.1.2.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 11. Să asigure excluderea din bilanț a terenurilor proprietate publică locală primite în gestiune și includerea acestora la conturile extrabilanțiere (pct. 4.1.3.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 12. Să asigure elaborarea normelor de muncă pentru statele de personal existente (pct. 4.6.1.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024

Recomandarea: 13. Să asigure estimarea veridică, la etapa de planificare, a valorii achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru activitatea entității (pct. 4.7.).

Autoritatea:Societatea pe Acțiuni CET-NORD

Termen implementare: 23.11.2024