logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.43 din 02 august 2022 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anii 2020-2021

Nr. 43 din 02.08.2022
Recomandări: 10.


Recomandări(10)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să înainteze/promoveze: 2.4.1. amendamentele de modificare a art.203 din Codul fiscal, referitor la stabilirea unor obligații rigide privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul stingerii obligației fiscale.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să înainteze/promoveze: 2.4.2. modificări la Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, în scopul eficientizării procesului de recuperare a obligației fiscale curente a contribuabililor aflați în procedura de insolvabilitate.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 1. În conlucrare cu Ministerul Finanțelor, să identifice și să instituie mecanisme de schimb de date cu instituțiile statului, în vederea asigurării exercitării rolului de administrator de venituri de către SFS prin calcularea, colectarea, evidența și deținerea controlului asupra surselor de venit administrate ( subcapitolul 4.1.2.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 2. Să automatizeze integral procesul de planificare a controalelor fiscale, cu posibilitatea utilizării tuturor riscurilor de conformare (subcapitolul 4.1.4.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 3. Să dispună inventarierea obligațiilor fiscale înregistrate în evidența specială pentru agenții economici insolvabili, în vederea identificării contribuabililor aflați în perioada de observație, examinării și identificării de soluții optime per caz, inclusiv orientate la recuperarea creanțelor (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 4. Să instituie o comisie privind inventarierea existenței și corespunderii calității tuturor bunurilor sechestrate de la „MAGT Vest” SRL, care au fost încredințate spre păstrare acesteia, cu antrenarea specialiștilor în domeniul petrolier, în scopul determinării cantității și calității păcurii sechestrate (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 5. Să fortifice activitățile de control intern în cadrul subdiviziunilor SFS, în scopul eficientizării acțiunilor de reprezentare a intereselor statului în organele creditorilor pentru recuperarea creanțelor fiscale ale contribuabililor insolvabili (subcapitolul 4.2.5.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023

Recomandarea: 6. Să identifice contribuabilii insolvabili care nu respectă prevederile planului de restructurare, sau pentru care termenul de implementare a planului a expirat, cu stabilirea celor pasibili aplicării procedurii falimentului, conform prevederilor legale (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 7. Să identifice instrumente eficiente pentru încasarea obligațiilor fiscale curente de la S.A. „Alimentarmaș” și să asigure o monitorizare continuă a aplicării acestora, în vederea recuperării restanțelor (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Data implementării: 24.02.2023