logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.20 din 26 mai 2022 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021

Nr. 20 din 26.05.2022
Recomandări: 8.


Recomandări(8)

Recomandarea: 1. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu elaborarea bazei de contractare a serviciilor medicale din FAOAM și stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate (pct.3.1, pct.3.2);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 2. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (pct.4.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 3. monitorizarea și controlul realizării contractelor de prestări servicii în cadrul AOAM, în scopul gestionării resurselor financiare alocate cu asigurarea revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale, în condițiile realizării serviciilor medicale supra contract (pct.3.3);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 4. actualizarea și revizuirea permanentă a bazei de date a pacienților din lista de așteptare și asigurarea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (pct.5.4, pct.5.5);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Recomandarea: 5. asigurarea întreprinderii măsurilor ce se impun, în scopul asigurării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Asistență Medicală Primară” şi implementarea rețetei electronice „e-Rețetă”, cu stabilirea termenelor de realizare raportați (pct.4.1, pct.5.6);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 6. reglementarea procesului de inițiere, desfășurare și selectare a candidaților la ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice (pct.5.7);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 7. asigurarea elaborării și încheierii contractelor bilaterale de prestare a serviciilor medicale cu includerea prevederilor aferente valorii contractelor și a tipurilor de servicii contractate și prestate, precum și a cerințelor aferente specificului realizării investigațiilor pentru persoanele cu statut asigurat/neasigurat (pct.4.3);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 24.01.2023

Recomandarea: 8. evaluarea necesităților și accesului populației la serviciile medicale de înaltă performanță.

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023