logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”

Nr. 82 din 28.12.2020
Recomandări: 89.

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2019 și 20201, având ca scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit privind progresele înregistrate în implementarea SI, a riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta buna gestiune a resurselor financiare utilizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, inclusiv prin prisma cadrului normativ și instituțional, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire în vederea asigurării/maximizării beneficiilor digitalizării proceselor în sectorul public.
Sfera misiunii a cuprins acțiunile realizate în anii 2018-2020 (noiembrie) de autoritățile și instituțiile publice autonome, ministere și instituțiile din subordinea acestora, precum și cele din sfera lor de competență, după caz, fiind colectate probe ce vizează și alte perioade relevante auditului.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 29.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”, cu modificările ulterioare.

Recomandări(89)

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 25.10.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agentia Nationala Asistenta Sociala

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 16.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 28.04.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Comisia Electorală Centrală

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 04.12.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 26.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 22.10.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 12.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul tehnologii informaționale al MAI

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.06.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:INSPECŢIA MUNCII

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 02.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Intreprinderea de Stat "Administratia de Stat a drumurilor"

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția de Investiții

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Migrație

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 1. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc. (subpct.3.1.1; 3.2.1)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 1. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc. (subpct.3.1.1; 3.2.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 5. în comun cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică, să consolideze cadrul normativ și metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens (subpct.3.2.3; 3.2.1);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 6. în comun cu Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe, să organizeze instruiri pentru autoritățile și instituțiile publice referitor la modul de aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informaționale și altor produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a acestora și evitării admiterii carențelor expuse în prezentul Raport (subpct.3.2.3; 3.2.1)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 7. în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Agenția Achiziții Publice, să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în prezentul Raport de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi (subpct.3.1.3)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 8. în comun cu instituțiile medicale care utilizează Sistemul Informațional de Asistență Medicală Spitalicească, să reexamineze modul de implementare a Sistemului respectiv, prin prisma asigurării eficienței resurselor financiare utilizate, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens (subpct.3.2.2)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 10. în comun cu Cancelaria de Stat: să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv STISC, CTIF, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora (subpct.3.2.2 )

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 28.01.2022

Recomandarea: 11. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit (subpct.3.2.2)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 28.01.2022

Recomandarea: 12. să examineze modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIGEAP) de către registratorii acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile corespunzătoare (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 13. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al modului de aplicare a prevederilor legale la crearea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public, în scopul eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor informaționale în sectorul public (subpct.3.2.7)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 9. în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne, posesori ai Sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane în domeniile respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, cu întreprinderea măsurile necesare în vederea interconectării SI gestionate cu Sistemul Informațional „Registrul Electronic al Angajaților”, în scopul evitării dublării eforturilor/datelor și eficientizării activităților realizate (subpct. 3.2.10)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 19.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 19.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Serviciul tehnologii informaționale al MAI

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 02.07.2021

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Intreprinderea de Stat "Administratia de Stat a drumurilor"

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 23.04.2021

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 26.07.2021

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Inspectoratul General pentru Migrație

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

Autoritatea:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 11.02.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agentia Nationala Asistenta Sociala

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 16.07.2021

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 18.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Comisia Electorală Centrală

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 04.02.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.06.2021

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția de Investiții

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:INSPECŢIA MUNCII

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 24.03.2021

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 19.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 10.02.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agentia Nationala Asistenta Sociala

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 08.04.2021

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Comisia Electorală Centrală

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 04.02.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Consiliul Concurenței

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.06.2021

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția Națională Transport Auto

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 16.07.2021

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția de Investiții

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 11.02.2021

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:INSPECŢIA MUNCII

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 21.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 22.01.2022
Data implementării: 19.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 22.01.2022

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 22.01.2022