Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Vizita oficialilor europeni la Curtea de Conturi

Vizita oficialilor europeni la Curtea de Conturi

Iulie 04, 2019 accesari 1386

 

La data de 4 iulie curent, Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a primit vizita misiunii Comisiei Europene, condusă de Santiago Loranca Garcia, șeful Unității pentru țările vecine și asistență macro-financiară, Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene (DG ECFIN).

De asemenea, la întrevedere au participat membrii Curții de Conturi, precum și experții europeni Dirk Lenaerts, șef de sector și Henrik Huitfeldt, economist în domeniul Parteneriatului Estic (Republica Moldova) din cadrul Unității pentru țările vecine și asistență macro-financiară (DG ECFIN).

Discuțiile s-au axat pe examinarea situației privind punerea în aplicare a programului Uniunii Europene de asistență macro-financiară pentru Republica Moldova. La fel în cadrul ședinței au fost abordate subiecte legate de acțiunile, care urmează să fie întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru debursarea asistenței externe.

În acest sens, Președintele Curții de Conturi a informat înalții oficiali despre pașii întreprinși în vederea implementării Acțiunii 4 din Memorandumul de Înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macro-financiară. Marian Lupu a vorbit despre Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi adoptată de Legislativ la 07.12.2017, menționând despre importanța asigurării independenței organizaționale, funcționale, operaționale și financiare, conform standardelor INTOSAI.

Președintele CCRM a relatat, de asemenea, despre demararea activităților de comunicare și conlucrare cu Comisia de control al finanțelor publice, instituită în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Marian Lupu a remarcat importanța existenței unei comisii parlamentare specializate, fapt care va facilita examinarea rapoartelor de audit și implementarea recomandărilor CCRM.

Santiago Loranca Garcia a salutat implicarea activă a Curții de Conturi în procesul de asigurare a gestiunii conforme a banilor publici, organizarea activității instituției în conformitatea cu standardele internaționale de profil ISSAI, asigurând conducerea instituției supreme de audit despre disponibilitatea forurilor europene de a susține CCRM în implementarea activităților planificate și în conlucrarea cu comisia specializată din Parlament.