Veaceslav UNTILA: necesitatea de coordonare a acțiunilor

UNTILA Veaceslav

Președinte


april 25, 2018 • views 563

curtea-suprema

 

Relativ recent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a găzduit cea de-a IV întrunire a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamitaților naturale și a dezastrelor.

Este limpede că, în calitatea noastră de Instituție supremă de audit, ținem în vizor formarea, administrarea și întrebuințarea resurselor financiare publice și administrarea patrimoniului public, însă realizarea acestei sarcini cere de la noi, echipa Curții de Conturi, o bună pregătire și perfecționarea non-stop a cunoștințelor. Cel mai bun manual, pe această dimensiune, rămâne totuși dialogul permanent cu instituțiile supreme de audit din afara țării, fie că este vorba despre raporturi bilaterale, fie că discuțiile au loc în formatul organizațiilor din care facem parte. Anume în acest context vreau să se înscrie și referința mea la întrunirea din martie a Grupului de lucru EUROSAI.

Am spus atunci, în deschiderea lucrărilor, că obiectivele de dezvoltare strategică ale Grupului de lucru vin să suplinească eforturile comune ale instituțiilor supreme ale EUROSAI de a identifica cele mai relevante subiecte legate de prevenirea și lichidarea consecințelor dezastrelor și de a conlucra în cadrul desfășurării eficiente a auditurilor pe această temă.

Este important, cred, că schimbul de experiență și de informație se face, de regulă, prin identificarea unui domeniu – efectele calamităților naturale, de data aceasta – ceea ce îi adaugă dialogului mai multă eficiență. Agenda întrunirii Grupului de lucru EUROSAI a motivat reactualizarea unor chestiuni de importanță vitală pentru Republica Moldova, inclusiv cele legate de fluviul Nistru, fluviu care asigură “circuitul sanguin” al țărilor oglindite în apele lui. Astfel, instituția supremă de audit de la Chișinău a completat îngrijorarea colectivă a Grupului de lucru cu propunerea ca împreună cu Curtea de Conturi a Ucrainei să întreprindă în mod coordonat activități de auditare a bazinului fluviului Nistru.

Constat cu deosebită satisfacție că, inițiativa Curții de Conturi are ca fundal dialogul interguvernamental Republica Moldova-Ucraina, dar și implicarea directă a domnului Prim-ministru prin decizia de constituire a Comisiei părții moldovenești privind utilizarea stabilă și protecția fluviului Nistru. Proiectul Hotărârii de Guvern prevede instituirea Comisiei ca organism de colaborare interstatală între Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției, utilizării durabile și dezvoltării bazinului fluviului Nistru.

Trebuie să se înțeleagă, că prin angajamentul pe care ni-l asumăm, ne dorim înainte de toate o analiză atentă a situației pentru a vedea în ce măsură banii orientați spre utilizarea adecvată ajung să asigure utilizarea corectă și protecția Nistrului. Aparent, ne lunecă privirea peste un joc de cuvinte, dar, să recunoaștem, e doar o aparență. Pentru că, la puținele mijloace de care dispunem, avem obligațiunea de a face față unor provocări enorme generate de viața noastră cotidiană, scăpată uneori într-un galop care ar putea duce la situații ireparabile.