Acasă / Biroul de presă / Studii şi analize

Studii şi analize rss

Septembrie 06, 2016 accesari 7778

Expert-Grup a analizat rapoartele Curții de Conturi pe trei subiecte principale: gestiunea Fondului Forestier, ocrotirea sănătății și managementul financiar al întreprinderilor cu capital majoritar de stat. Sinteza rapoartelor arată că managementul acestor sectoare este unul neperformant, și are loc în lipsa unor obiective și indicatori de performanță care ar descrie clar care sunt rezultatele pe care instituțiile și autoritățile publice ar trebui să le realizeze.

Noiembrie 06, 2015 accesari 7607

Amploarea iregularităților estimate de Curtea de Conturi (CC) a depășit suma de 7 miliarde lei în 2014. Auditurile au scos la suprafață atât probleme tehnice și operaționale în activitatea instituțiilor auditate, dar și lacune ale cadrului legislativ, care nu permit o administrate eficientă ale acestora. În același timp, aproape de 65% din recomandările CC, care au menirea să remedieze situația, nu se execută.

Iunie 16, 2015 accesari 7519

Odată cu aprobarea noii redacții a Legii privind finanțele publice locale, autoritățile publice locale se vor bucura de autonomie totală în gestiunea banilor publici și a patrimoniului dat în gestiune, fără precedent. Numai în 2014, Bugetul Autorităților Publice locale a fost de 11,1 miliarde de lei, dintre aceștia peste 7 miliarde de lei reprezintă transferurile de la Bugetul de stat, care continuă să fie principala sursă de formare a veniturilor autorităților publice locale (peste 70% din totalul veniturilor). Pe de altă parte, analiza rapoartelor Curții de Conturi referitor la modul cum acestea gestionează resursele publice, sugerează că autoritățile publice locale înregistrează restanțe semnificative la acest capitolul.

Februarie 23, 2015 accesari 7499

Tradițional, în fiecare an Curtea de Conturi, auditează utilizarea resurselor publice pentru fondurile dedicate. Din cele 5 existente (Fondul Rutier, Fondul Ecologic, Fondul pentru subvenționarea producătorilor Agricoli, Fondul pentru Eficiența Energetică și Fondul de Manuale), în 2014 auditorii și-au dedicat atenția Fondului pentru subvenționarea producătorilor Agricoli și celui pentru Eficiența Energetică. Primul a mai fost auditat în 2010, iar raportul din 2014 permite descrierea evoluției situației, a principalelor provocări ale acestuia în 2013.

Septembrie 25, 2014 accesari 7418

Rezultatele principale ale raportului descriu un tablou care nu a prea evoluat pe parcursul a celor trei ani de analiză. Mai mult de 60% dintre recomandările Curții de Conturi care au drept scop remedierea situației, nu se execută. În același timp, se observă progrese la capitolul calitatea răspunsurilor și disciplina răspunsurilor oferite.

Martie 10, 2014 accesari 9254

Studiul „Transparenţa procesului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi” a fost realizat în cadrul Proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţă şi eficienţa utilizării banilor publici”, implementat de către Institutul de Politici Publice cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.