Strategii și coduri rss

08.12.2016

Al treilea Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova, elaborat pentru perioada 2016-2020.

Vezi in Romana Engleza

17.10.2016

Prezentul document oferă un cadru și proceduri clare pentru organizarea activităților de comunicare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova: interne, externe și internaționale.

Vezi in Romana

25.06.2018

Strategia de instruire şi dezvoltare profesională a personalului cu atribuții de audit public

Vezi in Romana

17.10.2016

Prezenta strategie determină scopul, principiile edificării, sarcina, viziunea generală asupra arhitecturii SIA CCRM, precum şi condiţiile de realizare a ei.

Vezi in Romana

01.01.2019

Strategia de audit pe anii 2019-2021

10.04.2019

Codul etic al Curții de Conturi

Vezi in Romana

03.01.2021

Strategia de dezvoltare a Curții de Conturi pentru perioada 2021-2025

Vezi in Romana Engleza