<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2021-06-14 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Planul de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi pe anii 2016 - 2020 http://www.ccrm.md/planul-de-dezvoltare-strategica-a-curtii-de-conturi-pe-anii-2016-2020-1-95
Al treilea Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova, elaborat pentru perioada 2016-2020.]]>
2016-12-08
Strategia de comunicare a Curții de Conturi a Republicii Moldova pentru perioada 2016-2020 #
Prezentul document oferă un cadru și proceduri clare pentru organizarea activităților de comunicare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova: interne, externe și internaționale.]]>
2016-10-17
Strategia de instruire şi dezvoltare profesională a personalului cu atribuții de audit public http://www.ccrm.md/strategia-de-instruire-si-dezvoltare-profesionala-a-personalului-cu-atributii-de-audit-public-1-98
Strategia de instruire şi dezvoltare profesională a personalului cu atribuții de audit public]]>
2018-06-25
Strategia de dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat al Curții de Conturi #
Prezenta strategie determină scopul, principiile edificării, sarcina, viziunea generală asupra arhitecturii SIA CCRM, precum şi condiţiile de realizare a ei.]]>
2016-10-17
Strategia de audit pe anii 2019-2021 http://www.ccrm.md/strategia-de-audit-pe-anii-2019-2021-1-111
Strategia de audit pe anii 2019-2021]]>
2019-01-01
Codul etic al Curții de Conturi http://www.ccrm.md/codul-etic-al-curtii-de-conturi-1-113
Codul etic al Curții de Conturi]]>
2019-04-10
Strategia de dezvoltare a Curții de Conturi pentru perioada 2021-2025 http://www.ccrm.md/strategia-de-dezvoltare-a-curtii-de-conturi-pentru-perioada-2021-2025-1-114
Strategia de dezvoltare a Curții de Conturi pentru perioada 2021-2025]]>
2021-01-03