Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Societatea civilă a pus în discuție Raportul anual al Curții de Conturi pe 2019

Societatea civilă a pus în discuție Raportul anual al Curții de Conturi pe 2019

Decembrie 02, 2020 accesari 357

Prezentare

Masa rotundă (video)

Principalele probleme și deficiențe sistemice, depistate în cadrul misiunilor de audit, au fost puse în discuție cu societatea civilă de către echipa de manageri ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Evenimentul, organizat la data de 2 decembrie curent, a întrunit reprezentanți ai unui șir de organizații nonguvernamentale (ONG) din Republica Moldova, profilate pe diverse domenii cu tangență la problematica expusă în Raportul CCRM.

În context, Tatiana Vozian, șef Direcție metodologie, planificare și raportare a prezentat o sinteză generală a constatărilor și recomandărilor instituției supreme din țară, precum și a vorbit despre planurile și viziunile instituției de viitor.

Probleme sistemice ale managementului finanțelor publice a fost puse în discuție de către Natalia Trofim, șeful Direcției de audit I, care a menționat, că un sistem eficient și transparent de management al finanțelor publice se axează pe modernizarea procesului de elaborare, executare și raportare a bugetului, îmbunătățirea evidenței contabile, implementarea sistemului de control și audit intern modern în sectorul public, crearea sistemului informațional integrat de gestionare a finanțelor publice.

Sofia Ciuvalschi, șeful Direcției generale de audit II a vorbit despre deficiențele depistate în contextul auditării domeniului protecției sociale și medicale, precum și despre rezultatele evaluării performanței realizării programelor naționale aferente maladiilor de tuberculoză și hepatită.

Un aspect importat, aflat în vizorul Curții de Conturi în contextul Raportului anual pe 2019, este participația statului în sectorul corporativ și activitatea autorităților independente. Problematica domeniului prin prisma auditurilor Curții de Conturi a fost abordată de Vasile Moșoi, șeful Direcției generale de audit IV.

Sergiu Știrbu, șeful Direcției generale de audit V a vorbit despre deficiențele și problemele sistemice la capitolul gestionării finanțelor publice și administrării patrimoniului statului de către autoritățile publice locale.

Abordarea Curții de Conturi a suspiciunilor de fraudă și corupție și conlucrarea cu organele de investigare, în acest context, a fost expusă de Reghina Bogatîreț, șeful Direcției juridice.

În cadrul mesei rotunde, participanții au discutat, de asemenea, zonele de risc și tematicile sensibile care pot fi examinate de Curtea de Conturi în cadrul unor misiuni de audit planificate pe viitor.

Violeta Balan, șeful Secție relații externe și comunicare a remarcat deschiderea instituții de audit din țară pentru o conlucrare activă cu societatea civilă pentru a crește gradul de responsabilizare a entităților statului și a asigura buna gestiune a banului public.