Acasă / Biroul de presă / Alte activităţi / Şcoala-internat auxiliară din or. Bălţi

Şcoala-internat auxiliară din or. Bălţi

În ajutorul celor mai trişti ca noi...

În conformitate cu Lista nominală a patronilor instituţiilor rezidenţiale de întreţinere şi educaţie a copiilor şi instituţiilor sociale, aprobată de către Guvern la 28 iunie 2005, Curtea de Conturi este desemnată în calitate de patron responsabil de  asigurarea activităţii eficiente a Şcolii-internat auxiliare din or. Bălţi - internat ce găzduieşte copii cu dezabilităţi (handicap).

Curtea de Conturi, în calitate de patron responsabil de asigurarea activităţii eficiente a Şcolii-internat auxiliare din or.Bălţi - internat ce găzduieşte copii cu dezabilităţi (handicap), continuă să întreprindă, în măsura posibilităţilor, acţiuni de minimalizare a situaţiei dificile cu care se confruntă instituţia dată şi de sporire a condiţiilor sociale de trai a copiilor.

Astfel, pe parcursul anului 2009, datorită iniţiativei şi monitorizării Curţii de Conturi, a fost efectuată reparaţia capitală a unuia din blocurile Şcolii internat din or.Bălţi, în care se află încăperile administrative, blocul de studii şi dormitoarele elevilor.

Reparaţia a cuprins faţada blocului, holurile, clasele şi birourile directorului şi a profesorilor. Lucrările au fost efectuate de către Firma de construcţie S.A. "Longus-Construct" sub controlul Direcţiei reparaţii capitale şi a Comisiei de control a reparaţiilor din cadrul Primăriei Bălţi.

Pentru renovarea blocului s-au alocat 823,8 mii lei, din care 500 mii lei din bugetul de stat şi 323,8 mii lei din bugetul municipiului Bălţi.

În acest context, Curtea de Conturi aduce sincere mulţumiri celor care nu au rămas indiferenţi şi au contribuit la realizarea calitativă şi în termen a acestei sarcini, care a readus bucuria pe faţa copiilor, comfortul şi căldura în Şcola-internat auxiliară din or.Bălţi.