Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Schimbul de cunoștințe și practici cu omologii suedezi impulsionează perfecționarea CCRM

Schimbul de cunoștințe și practici cu omologii suedezi impulsionează perfecționarea CCRM

Iunie 16, 2017 accesari 1619

Cooperarea pentru dezvoltarea instituțională dintre Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS) cunoaște o dezvoltare dinamică, pe 12-16 iunie curent  CCRM găzduind delegația ONAS, detașată la Chișinău cu scopul diseminării de noi practici metodologice în domeniul auditului calității.

Obiectivele principale ale experților ONAS - consultantul internațional și auditor financiar, Jens Eriksson, și  consultantul internațional, director de audit în cadrul auditului financiar și noul manager de proiect, Jan-Åke Nilsson -, au vizat instruirea practică a echipei de audit-pilot și oferirea de  asistență metodologică, revizuirea/îmbunătățirea Ghidului privind cadrul calității etc. De asemenea, în cadrul reuniunii s-a urmărit îmbunătățirea capacităților auditorilor CCRM în efectuarea auditului situațiilor financiare consolidate la autoritățile centrale de specialitate în conformitate cu cerințele ISSAI și bunele practici în domeniu.

În cadrul evenimentului părțile au abordat subiecte ce țin de controlul calităţii pentru Instituţiile Supreme de Audit (SAI), fiind specificat că o provocare majoră, cu care se confruntă toate Instituţiile Supreme de Audit,  este asigurarea cu consecvenţă a calităţii înalte în ceea ce priveşte activitatea de audit, de asigurare şi a altor  activităţi exercitate de Instituţiile Supreme de Audit . Calitatea activităţii exercitate de Instituţiile Supreme de Audit  oriunde în lume este direct proporţională cu reputaţia şi credibilitatea fiecărei SAI  şi, în cele din urmă, reflectă capacitatea acestora de a-şi îndeplini  mandatul în cadrul fiecărei jurisdicţii.

Pentru ca un sistem de control al calităţii să fie eficient, trebuie să joace un rol important în strategia, cultura, politicile şi procedurile fiecărei Instituţii Supreme de Audit,  aşa cum se arată în acest ghid. În felul acesta, calitatea devine intrinsecă performanţei activităţii fiecărei Instituţii Supreme de Audit  şi elaborării rapoartelor acestora, mai curând decât percepută ca şi un proces suplimentar, îndeplinit  ulterior elaborării fiecărui raport.

Lucrările reuniunii au fost structurate pe diverse subiecte și categorii de participanți, finalul forului fiind dedicat ședinței comune cu membrii Plenului CCRM, doamnele Tamara Andrușca și Violeta Andrieș pronunțându-se, în intervențiile planificate, asupra elementelor sistemului de control al calității, dar și altele, precum managementul instituțional, asigurarea și controlul calității în procesul de audit, inclusiv prin revizuirea „la fierbinte", asigurarea și controlul calității post-audit sau revizuirea „la rece" a calității etc. De asemenea, membrii Plenului CCRM au apreciat înalt suportul metodologic acordat de către omologii suedezi, ultimii exprimând gratitudine gazdelor pentru bunele condiții de desfășurare a reuniunii și, totodată, opinând în favoarea consolidării și extinderii bunelor relații de colaborare dintre CCRM și ONAS.