<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2017-11-25 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Raportul auditului performanței/TI privind Proiectul ” e-Transformare a Guvernării” http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performanteiti-privind-proiectul-e-transformare-a-guvernarii-1-3988
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 21 noiembrie curent, Raportul auditului performanței/TI ”Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”]]>
2017-11-21
Misiunea experților ONAS în cadrul Proiectului CCRM-ONAS http://www.ccrm.md/misiunea-expertilor-onas-in-cadrul-proiectului-ccrm-onas-1-3986
Revizuirea Ghidului privind controlul calității, precum și procedurile practice de control al calității în cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), cerințele de control al calității conform ISSAI au fost discutate în cadru vizitei misiunii Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS) la CCRM în perioada 14-16 noiembrie curent.]]>
2017-11-17
Misiunea experților OSA Letonia în domeniul auditului TI http://www.ccrm.md/misiunea-expertilor-osa-letonia-in-domeniul-auditului-ti-1-3983
În perioada 13-15 noiembrie curent, Curtea de Conturi a primit vizita de lucru a reprezentanților Oficiului de Stat de Audit (OSA) al Republicii Letone, Ingrīda Kalniņa-Junga, șef al Sectorului Audit SI, Jānis Silinieks, auditor al sistemelor informaționale și Edmunds Jansons, auditor al sistemelor informaționale.]]>
2017-11-16
Curtea de Conturi a prezentat Parlamentului Raportul Anual pentru anul 2016 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-prezentat-parlamentului-raportul-anual-pentru-anul-2016-1-3984
Astăzi, 16 noiembrie curent, Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat în ședința plenară a Parlamentului Raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016.]]>
2017-11-16
Raportul Anual 2016 prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului http://www.ccrm.md/raportul-anual-2016-prezentat-in-comisia-economie-buget-si-finante-a-parlamentului-1-3980
Astăzi, 15 noiembrie curent Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului, Raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016 (Raportul anual 2016), care a fost proiectat astfel încât să reflecte obligațiile statutare în perioada octombrie 2016-septembrie 2017.]]>
2017-11-15
Raportul auditului privind Proiectul ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație” http://www.ccrm.md/raportul-auditului-privind-proiectul-fortificarea-capacitatilor-sistemului-informational-de-management-in-educatie-1-3981
Raportul auditului privind Proiectul ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație”]]>
2017-11-15
Tamara Andrușca: ”Reformarea întreprinderilor în proprietatea statului este un lucru absolut necesar în condițiile unei bune guvernări” http://www.ccrm.md/tamara-andrusca-reformarea-intreprinderilor-in-proprietatea-statului-este-un-lucru-absolut-necesar-in-conditiile-unei-bune-guvernari-1-3982
Tamara Andrușca, Vicepreședintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat recent la Seminarul privind reformarea întreprinderilor în proprietatea statutului (ÎPS) din Republica Moldova: provocări și experiențe. ]]>
2017-11-15
Președintele CCRM a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei la Chișinău http://www.ccrm.md/presedintele-ccrm-a-avut-o-intrevedere-cu-ambasadorul-ucrainei-la-chisinau-1-3979
Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), a avut astăzi 14 noiembrie curent, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Hnatîşin.]]>
2017-11-14
Vizita de studiu în Luxemburg http://www.ccrm.md/vizita-de-studiu-in-luxemburg-1-3978
În perioada 8-9 noiembrie curent, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au efectuat o vizită de studiu la Curtea Europeană de Auditori din Luxemburg. Întrevederea a avut loc în cadrul grupului de lucru EUROSAI privind calitatea aerului, cu reprezentanții a 16 instituții supreme de audit implicați în auditul european cooperativ al calității aerului.]]>
2017-11-13
Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performantei-proiectului-agricultura-competitiva-in-moldova-1-3976
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 8 noiembrie curent, Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. ]]>
2017-11-08
Invitație la ședințe http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinte-1-3990
La data de 27 noiembrie 2017, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: Raportul auditului situaților financiare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți - ora 10:00 Raportor: Vitalie Cornovanu, controlor de stat principal, Direcția general auditul sectorului social. Raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău – ora 14.00 Raportor: Irina Pîntea, controlor de stat principal, Direcția generală auditul sectorului social]]>
2017-11-24
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-3987
La data de 21 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței  publice Raportul auditului performanței/TI ”Care sunt progresele  și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării?”]]>
2017-11-20
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-3977
La data de 15 noiembrie 2017, ora 15:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație”.]]>
2017-11-14
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-3973
La data de 8 noiembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova.]]>
2017-11-07
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-3957
La data de 28 septembrie 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol ”Filiera Vinului”.]]>
2017-09-27
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-3951
La data de 22 septembrie 2017, ora 14:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate pe exercițiul bugetar 2016.]]>
2017-09-21
Raportul auditului performanței/TI privind Proiectul ” e-Transformare a Guvernării” http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performanteiti-privind-proiectul-e-transformare-a-guvernarii-1-3988
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 21 noiembrie curent, Raportul auditului performanței/TI ”Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?”]]>
2017-11-21
Misiunea experților ONAS în cadrul Proiectului CCRM-ONAS http://www.ccrm.md/misiunea-expertilor-onas-in-cadrul-proiectului-ccrm-onas-1-3986
Revizuirea Ghidului privind controlul calității, precum și procedurile practice de control al calității în cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), cerințele de control al calității conform ISSAI au fost discutate în cadru vizitei misiunii Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS) la CCRM în perioada 14-16 noiembrie curent.]]>
2017-11-17
Misiunea experților OSA Letonia în domeniul auditului TI http://www.ccrm.md/misiunea-expertilor-osa-letonia-in-domeniul-auditului-ti-1-3983
În perioada 13-15 noiembrie curent, Curtea de Conturi a primit vizita de lucru a reprezentanților Oficiului de Stat de Audit (OSA) al Republicii Letone, Ingrīda Kalniņa-Junga, șef al Sectorului Audit SI, Jānis Silinieks, auditor al sistemelor informaționale și Edmunds Jansons, auditor al sistemelor informaționale.]]>
2017-11-16
Curtea de Conturi a prezentat Parlamentului Raportul Anual pentru anul 2016 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-prezentat-parlamentului-raportul-anual-pentru-anul-2016-1-3984
Astăzi, 16 noiembrie curent, Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat în ședința plenară a Parlamentului Raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016.]]>
2017-11-16
Raportul Anual 2016 prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului http://www.ccrm.md/raportul-anual-2016-prezentat-in-comisia-economie-buget-si-finante-a-parlamentului-1-3980
Astăzi, 15 noiembrie curent Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului, Raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016 (Raportul anual 2016), care a fost proiectat astfel încât să reflecte obligațiile statutare în perioada octombrie 2016-septembrie 2017.]]>
2017-11-15
Raportul auditului privind Proiectul ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație” http://www.ccrm.md/raportul-auditului-privind-proiectul-fortificarea-capacitatilor-sistemului-informational-de-management-in-educatie-1-3981
Raportul auditului privind Proiectul ”Fortificarea capacităților sistemului informațional de management în educație”]]>
2017-11-15
Tamara Andrușca: ”Reformarea întreprinderilor în proprietatea statului este un lucru absolut necesar în condițiile unei bune guvernări” http://www.ccrm.md/tamara-andrusca-reformarea-intreprinderilor-in-proprietatea-statului-este-un-lucru-absolut-necesar-in-conditiile-unei-bune-guvernari-1-3982
Tamara Andrușca, Vicepreședintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat recent la Seminarul privind reformarea întreprinderilor în proprietatea statutului (ÎPS) din Republica Moldova: provocări și experiențe. ]]>
2017-11-15
Președintele CCRM a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei la Chișinău http://www.ccrm.md/presedintele-ccrm-a-avut-o-intrevedere-cu-ambasadorul-ucrainei-la-chisinau-1-3979
Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), a avut astăzi 14 noiembrie curent, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Hnatîşin.]]>
2017-11-14
Vizita de studiu în Luxemburg http://www.ccrm.md/vizita-de-studiu-in-luxemburg-1-3978
În perioada 8-9 noiembrie curent, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au efectuat o vizită de studiu la Curtea Europeană de Auditori din Luxemburg. Întrevederea a avut loc în cadrul grupului de lucru EUROSAI privind calitatea aerului, cu reprezentanții a 16 instituții supreme de audit implicați în auditul european cooperativ al calității aerului.]]>
2017-11-13
Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performantei-proiectului-agricultura-competitiva-in-moldova-1-3976
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 8 noiembrie curent, Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. ]]>
2017-11-08
Reflector analitic: Roman Mihăeș, Vladimir Golovatiuc și Andrei Munteanu http://www.ccrm.md/reflector-analitic-roman-mihaes-vladimir-golovatiuc-si-andrei-munteanu-1-3989
Andrei Munteanu, membru CCRM la emisiunea ”Reflector analitic”, la Accent TV]]>
2017-11-22
O mare parte din abaterile depistate de Curtea de Conturi în 2016 pot fi înlăturate http://www.ccrm.md/o-mare-parte-din-abaterile-depistate-de-curtea-de-conturi-in-2016-pot-fi-inlaturate-1-3985
Chiar dacă în anul 2016 Curtea de Conturi a depistat că instituiţiile publice au comis abateri în valoare de 11 miliarde de lei, este posibil să fie soluţionate devieri în suma de 7 miliarde de lei. Despre raportul Curţii de Conturi au vorbit la „Punctul pe azi” invitaţii lui Vasile Munteanu.]]>
2017-11-17
Petru Rotaru, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova: ”Ceea ce mă motivează este dorința de a schimba lucrurile aici, acasă”. http://www.ccrm.md/petru-rotaru-membru-al-curtii-de-conturi-a-republicii-moldova-ceea-ce-ma-motiveaza-este-dorinta-de-a-schimba-lucrurile-aici-acasa-1-3968
]]>
2017-10-20
Veaceslav Untilă, preşedinte al Curţii de Conturi a Republicii Moldova: „Resetarea cadrului legislativ aferent activităţii CCRM este o necesitate” http://www.ccrm.md/veaceslav-untila-presedinte-al-curtii-de-conturi-a-republicii-moldova-resetarea-cadrului-legislativ-aferent-activitatii-ccrm-este-o-necesitate-1-3954
- Dle Untilă, din câte cunoaştem, pe agenda Parlamentului figurează proiectul Legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. De unde a apărut necesitatea acestui proiect de lege? ]]>
2017-09-25
Curtea de Conturi a depistat la ANSA imobile cu valoarea „zero” http://www.ccrm.md/httpagoramdstiri34323curtea-de-conturi-a-depistat-la-ansa-imobile-cu-valoarea-zero
În raportul prezentat de Curtea de Conturi se menționează carențe și neconformități în ceeea ce privește valoarea patrimoniului deținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). De asemenea, auditorii au descoperit multiple neconformități în cele 38 de piețe monitorizate.]]>
2017-07-06
Nereguli la Ministerul Sănătăţii depistate de Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/nereguli-la-ministerul-sanatatii-depistate-de-curtea-de-conturi-1-3759
Nereguli la Ministerul Sănătăţii depistate de Curtea de Conturi! Instituţiile medicale de învăţământ au prejudiciat statul cu peste 22 de milioane de lei. Totodată, auditul a relevat faptul că situaţiile financiare prezentate de minister nu au fost veridice.]]>
2017-04-26
În 2016 Curtea de Conturi a depistat nereguli de 20,8 miliarde de lei http://www.ccrm.md/in-2016-curtea-de-conturi-a-depistat-nereguli-de-208-miliarde-de-lei-1-3758
    În anul 2016 Curtea de Conturi a depistat nereguli și abateri atât în gestionarea fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, cât și în raportarea financiară, de 20,8 miliarde de lei. Experții atenționează că rapoartele Curții de Conturi rămân doar pe hârtie, ]]>
2017-04-20
Sistemul camerelor de supraveghere a traficului rutier, gestionat INCORECT! Statul a fost prejudiciat cu 250 de milioane de lei http://www.ccrm.md/sistemul-camerelor-de-supraveghere-a-traficului-rutier-gestionat-incorect-statul-a-fost-prejudiciat-cu-250-de-milioane-de-lei-1-3757
  Camerele de supraveghere a traficului rutier nu au dat rezultatul scontat, mai mult, au provocat pierderi statului în sumă de peste 250 de milioane de lei. Asta arată un audit al Curții de Conturi făcut public astăzi. ]]>
2017-04-07
Veaceslav Untila: Activitatea internațională a CCRM se înscrie pe un trend ascendent http://www.ccrm.md/veaceslav-untila-activitatea-internationala-a-ccrm-se-inscrie-pe-un-trend-ascendent-1-3756
Activitatea internațională a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) se înscrie pe un trend ascendent, vizibilitatea instituției supreme de audit a țării fiind deja o realitate recunoscută, a declarat, solicitat de presă, președintele CCRM, Veaceslav Untila, potrivit unui comunicat de presă.]]>
2017-03-27
Rapoarte finanaciare eronate la Ministerul Sănătății. Curtea de Conturi: Au gestionat defectuos aproape 300 000 de lei http://www.ccrm.md/rapoarte-finanaciare-eronate-la-ministerul-sanatatii-curtea-de-conturi-au-gestionat-defectuos-aproape-300-000-de-lei-1-3754
Conform unui raport al Curții de Conturi, Ministerul Sănătății a prezentat rapoarte financiare eronate, fiind gestionate defectuos aproape 300 de mii de lei. Banii erau destinați pentru subprogramul „Politici și managementul sectorului sănătății”, în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, acordați, sub formă de credit, pentru realizarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății” în Moldova, scrie SănătateINFO. ]]>
2017-02-22