Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Revizuirea peer-review, discutată de Președintele CCRM și potențialii parteneri

Revizuirea peer-review, discutată de Președintele CCRM și potențialii parteneri

Iunie 13, 2019 accesari 2289

 

În cadrul celei de-a 50-a ședințe a Consiliului de Guvernare EUROSAI, eveniment găzduit în perioada 12-13 iunie curent, de către Oficiul de Stat de Audit al Republicii Letone, în orașul Jurmala, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Marian Lupu, a purtat discuții și a înmânat omologilor din Turcia, Letonia și Polonia solicitările oficiale privind participarea la revizuirea peer-review.

CCRM și-a asumat angajamentul de a efectua, la finele anului 2020, o revizuire peer-review. Revizuirea este o procedură benevolă, atât pentru instituția supremă de audit (ISA), care o inițiază, cât și pentru ISA partenere, invitate să efectueze revizuirea. Revizuirea peer-review poate aborda aspecte ale activității de audit sau aspecte ale activității instituției și este un mecanism pentru evaluarea și atestarea capacităților unei instituții supreme de audit și a conformității cu standardele internaționale de audit public extern ISSAI.

Scopul revizuirii peer-review, în dependență de domeniile abordate, poate fi: de a ajuta ISA să definească, dacă activitățile sale sunt realizate în conformitate cu standardele profesionale aplicabile și cu cadrul-normativ legal național; de a ajuta ISA să identifice domeniile și funcțiile, care necesită consolidarea capacităților; de a ajuta ISA să ia decizii bine definite privind faptul cum să-și îmbunătățească operațiunile și performanța activităților și să se alinieze la bunele practici internaționale; de a oferi ISA o opinie independentă privind funcționalitatea sistemului de management al calității în cadrul ISA; de a oferi ISA asigurare privind conformitatea practicelor, rapoartelor și personalului ISA cu standardele profesionale internaționale etc.

Curtea de Conturi a Turciei, Oficiul Național de Audit al Letoniei și Oficiul Suprem de Audit al Poloniei sunt parteneri activi în cadrul cooperării bilaterale și multilaterale cu Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Cunoașterea instituției, mediului în care activează, experiența în efectuarea de revizuiri peer-review au condiționat decizia CCRM de a adresa solicitări instituțiilor nominalizate pentru examinarea posibilității de participare la procedura de revizuire.

Președintele Curții de Conturi a Turciei, Seyit Ahmet Baş, Președintele Instituției Supreme de Audit a Poloniei, Krzysztof Kwiatkowski și Auditorul General al Oficiului de Stat al Letoniei, Elita Krumina au salutat intenția CCRM de a efectua revizuirea peer-review pentru a confirma corespunderea activităților instituției cu standardele internaționale de audit public extern și a spori prestigiul CCRM atât la nivel național, cât și internațional.

Menționăm că, conform standardelor ISSAI, pentru a selecta o ISA partener al revizuirii peer-review, ISA beneficiar trebuie să ia în considerare, dacă potențialul partener de revizuire posedă resurse cantitative și calitative necesare pentru efectuarea revizuirii, posedă flexibilitate pentru a înțelege și a revizui o ISA cu o structură organizațională, care diferă de structura organizațională proprie, posedă flexibilitatea de a înțelege mediul legal, politic, economic, bugetar și social în care activează beneficiarul, posedă expertiză și experiență relevantă în domeniile care vor fi abordate în cadrul revizuirii etc.