Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportului auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. ”Tutun CTC”, examinate de CCFP

Raportului auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. ”Tutun CTC”, examinate de CCFP

Mai 19, 2020 accesari 569

 

Responsabilii de audit ai Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la ședința Comisiei de control al finanțelor publice (CCPF) a Parlamentului Republicii Moldova, organizată la data de 19 mai curent.

În cadrul ședinței a fost audiat Raportului auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. ”Tutun CTC”, aprobat prin Hotărârea CCRM nr. 71 din 29.11.2019. Constatările de audit au fost prezentate și puse în discuție de Petru Rotaru, membru al CCRM, Natalia Trofim, șef Direcție generală de audit I, Victor Munteanu, șef Direcție audit, precum și alți responsabili de audit din cadrul CCRM.

Raportul este destinat Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Proprietății Publice, implicată în vânzarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în SA „Tutun -CTC”, în număr de 5076982 unități (90,81%), societății civile și altor părți interesate, a informat dl Rotaru.

Menționăm că, potrivit auditului, procedura de selectare a câștigătorului concursului comercial privind privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în SA „Tutun-CTC” nu s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, iar interesele legitime ale statului nu au fost apărate conform principiilor de bază ale deetatizării proprietății publice privind eficiența, legalitatea și concurența.

Privatizarea pachetului de acțiuni ale statului în S.A „Tutun-CTC” s-a efectuat fără evaluarea obligatorie de către autoritatea administrației publice centrale la valoarea de piață a activelor nete, inclusiv a valorilor mobiliare și a bunurilor imobile. Acest lucru a dus la micșorarea capitalului propriu și, respectiv, a valorii acțiunilor supuse privatizării cu 111,6 milioane de lei.

Pachetul de acțiuni ale statului, care costa 338,3 milioane de lei, s-a vândut cu prețul de 166,1 milioane de lei, valoarea acțiunilor fiind micșorată cu 172,2 milioane de lei, sau cu 50,9% din valoarea de bilanț a acțiunilor. De asemenea, pachetul de acțiuni ale statului nu a fost expus regulamentar la licitațiile cu strigare, organizate prin Bursa de Valori a Moldovei.

Nu a fost asigurată atractivitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalități adecvate de privatizare, cu utilizarea tuturor formelor legale de vânzare a acțiunilor statului, inclusiv prin divizarea pachetului unic în mai multe pachete de valori mobiliare, având posibilitatea de a vinde o parte din acțiuni, cu menținerea controlului statului asupra pachetului de acțiuni.

De asemenea, cadrul normativ privind modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a pachetelor de acțiuni ale statului supuse privatizării prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin concurs comercial și alte modalități stabilite este învechit și imperfect.

Politicile bugetar-fiscale din ultimii ani privind majorarea cotelor accizelor, precum și acordarea facilităților fiscale unor agenți economici importatori au determinat ratarea veniturilor la bugetul de stat în sumă de 269,4 milioane de lei sau de la 332,5 milioane - în anul 2012 până la 63 milioane de lei - în anul 2018.

Constatările de audit au relevat, între altele, că, cumpărătorul pachetului de acțiuni ale statului în SA „Tutun-CTC” a importat produse din tutun în valoare de 1380 milioane de lei și a exportat - de 303,8 milioane de lei, beneficiind în anii 2011-2018 de facilități prin rețeaua duty-free în sumă totală de 277,2 milioane de lei, inclusiv 110,8 milioane de lei - acordate în anul 2018.